7. ledelsesfelt: Arbejdet med den åbne skole

Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Rammesætning af den åbne skole, medvirken og understøttelse af partnerskaber for skolerne i såvel den nære som den fjernere omverden samt eksempler fra praksis.

Den åbne skole

Aktive skoleelever

Den åbne skole

Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om den åbne skole.
Interessemodsætninger

Den åbne skole: Netværk og gode relationer skal plejes og passes

Gode relationer til eksterne parter er afgørende, når skolen skal åbne sig mod sine omgivelser og inddrage dem i undervisningen. Samarbejde med eksterne parter skal holdes ved lige og udvikle sig. Undervisningsministeriets materiale om ”Den åbne skole” formidler erfaringer, gode råd og vejledninger, som du som leder med fordel kan lade dig inspirere af og arbejde videre med.

Værktøjer og eksempler fra praksis

ABC klodser

Fælles fodslag om fokus i reformen

En masterplan gav klare prioriteringer og hjalp skolerne i Fredensborg Kommune med tilrettelæggelsen af en mere varieret skoledag.
Børn i udeskole
© Thomas Rasmussen

Skolen i Virkeligheden

Fredensborg Kommune har udviklet skolenivirkeligheden.dk, der hjælper skolerne med at etablere samarbejder med omverdenen. Visionen er, at virkeligheden skal ind i skolen, og skolen skal ud i virkeligheden.