Arbejdet med digital dannelse i fagene

Vodcasts og andet materiale til understøttelse af arbejdet med forskellige digitale kompetencer.

DiDaK projektet ved Aarhus Universitet har sideløbende med implementering af gymnasiereformen arbejdet med, hvordan man kan styrke arbejdet med digitale kompetencer som del af undervisningen.      

Det nedenstående materiale er baseret på deres arbejde, og er tænkt anvendt som baggrund for lærernes arbejde med at integrere fokus på digitale kompetencer i den konkrete undervisning i de forskellige fag.

 

Film

Christian Dalgaard fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier præsenterer forskningsprojektets arbeje.

I første video introduceres forskningsprojektet og deres centrale pointer i forhold til arbejdet med digitale kompetencer i de gymnasiale uddannelser:

Digitale kompetencer og pædagogiske formater

De fire kompetenceområder

DiDaK har identificeret en række forskellige problemfelter, som er relateret til 4 forskellige kompetenceområder. De forskellige kompetenceområder udfoldes i de nedenstående videoer:

Samlet introduktion til alle 4 kompetenceområder

Operationelle kompetencer

Informationskompetencer

Deltagelseskompetencer

Produktive kompetencer

Pædagogiske formater 

Til understøttelse af arbejdet med selv at tilrettelægge undervisning der adresserer forskellige digitale kompetenceområder har DiDaK produceret inspirationshæftet Pædagogiske Formater, hvor hver af de 12 problemfelter beskrives. Der gives ideer til løsninger og en række anvisninger på opmærksomhedspunkter.

Hent Pædagogiske formater (PDF, 14 sider)

  

Kreditering

Vodcasts produceret af Elektrofilm for Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med DiDaK, Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Emneord