Arbejdsmarkedet

Det danske arbejdsmarked er unikt. Siden septemberforliget i 1899 har det været sådan, at arbejdsgiverne har ret til at lede og fordele arbejdet, mens fagforeningerne kan indgå aftaler om løn- og arbejdsforhold. Dette tema handler om arbejdsmarkedets parter og er tænkt som et forslag til et undervisningsforløb.

Baggrunden for arbejdsmarkedets grundlov - septemberforliget

Baggrunden for septemberforliget i 1899 var en lang og sej kamp mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Kampen endte med et forlig, der populært kaldes "arbejdsmarkedets grundlov". Denne grundlov har dannet basis for overenskomstforligene i Danmark lige siden.

Arbejdskampen er godt skildret i denne film - "Når bægeret flyder over", der beretter om kampen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Filmen kan ses via linket i højre spalte.

Den danske model - sådan fungerer den

Det danske arbejdsmarked er kendt i udlandet for sin særlige opbygning. Organiseringen bygger på frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Kun i meget sjældne tilfælde griber regeringen ind og lovgiver om forholdene.

Modellen gør, at i Danmark aftaler lønmodtagere og arbejdsgivere forholdene på arbejdspladsen. Det kan være løn, arbejdstid, pension osv. I modsætning til andre lande, hvor disse forhold er reguleret ved lov, blander Folketinget sig normalt ikke i disse forhandlinger. 

Det danske arbejdsmarked har været præget af relativ ro med få strejker og lockouter. De seneste 20 år har der været tre store arbejdsstandsninger i Danmark. Danmarks Statistik har lavet disse grafer, der viser hvor og hvorfor. 

Hvem er de så - LO og DA ?

Hovedaftalen er en aftale mellem LO (Landsorganisationen) og DA (Danmarks Arbejdsgiverforening). Men hvem er de?

LO er en paraplyorganisation for 18 fagforbund og repræsenterer 1,1 millioner medlemmer. De tager sig af fagbevægelsens overordnede opgaver på tværs af faglige områder. De 18 fagforbund er bl.a. 3F, HK og FOA. 

DA er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverorganisationer på det private danske arbejdsmarked inden for industri, handel, transport, service og byggeri.

Ttre korte videoer om det danske arbejdsmarked

Herunder er tre videoer, der kort forklarer hvordan det danske arbejdsmarked er skruet sammen. Den første fokuserer på det historiske og flexicuritymodellen. Den anden forklarer, hvad en overenskomst er. Den tredje forklarer, hvordan overenskomster forhandles. Se dem herunder.

Se også forslag til undervisningen i højre spalte.

Relaterede links

Den Danske Model er en undervisningshjemmeside, hvor du kan lære om organiseringen af det danske arbejdsmarked. Der er seks forskellige temaer og en række dilemmaspørgsmål til undervisningen. Under temaernes menupunkter findes lærervejledning, vejledning til forhandlingsspil og supplerende opgaver.
Denne side har tre temaer: 1. Den danske model. Hvordan er det danske arbejdsmarked indrettet, og hvilke styrker og svagheder giver det Danmark i en verden præget at globale muligheder og risici? 2. Udfordringer for den danske model. Både udfordringer på det individuelle, det nationale såvel som det internationale niveau. 3. Livet på de danske arbejdspladser. Hvad vi lever af i Danmark, hvordan fastlægges lønniveauet, og hvad betyder arbejdsmiljø og ledelse på arbejdspladser i Danmark?
På filmstriben kan du også se flere film om arbejdsmarkedet. Søg på "plads til os alle".
På denne hjemmeside får du en forklaring på en masse af de udtryk, der bruges, når man taler om arbejdsmarkedet.
Ligger som pdf og downloader når man klikker på linket. Den lille brochure er god til at forklare om de vigtigste kendetegn ved det danske arbejdsmarked.
Den danske model for arbejdsmarkedet er over 100 år gammel. Se mere her.