Arduino i informatik C, htx

Forløbsbeskrivelse med materialehenvisninger, eksempler og øvelser Forløbet er målrettet informatik C på htx. Det er dog velegnet til både informatik C og B på alle gymnasiale uddannelser samt programmering C og B. Det har fokus på programmering og kan med fordel fungere i fagligt samspil med teknologi på htx.

Læreplan og vejledning  

Hent vejledningerne til it-fagenene fra 2018 (uvm.dk)

Materialet er leveret af fagkonsulenten for faget.

Forløbseksemplerne er udarbejdet som supplement til vejledningen fra 2018 for programmering B.

Formål   

Formålet med forløbet er at lære eleverne at programmere simple elektroniske komponenter med platformen Arduino, og det er således en forudsætning for skolen at have adgang til elektroniske komponenter som angivet i forløbsbeskrivelsen.

Det er en forudsætning for eleverne, at de i et tidligere forløb har fået en introduktion til programmering. For eksempel kan dette være et forløb i Scratch eller App Lab. De skal her igennem have kendskab til variable, programdata og funktionskald.

Hent hele forløbet (word)

Hent morse-koderne til forløbet (zip)

Kreditering

Materialet er produceret af Jesper Buch.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord