Argumenterende tekster

Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget dansk i en 7. og en 8. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområdet fremstilling.

Introduktion

Inspirationsforløbet beskriver planlægning, gennemførelse og evaluering af et undervisningsforløb ud fra læringsmålstyret undervisning. Undervisningsforløbet er opbygget efter den didaktiske ramme for læringsmålstyret undervisning. Du kan læse mere i vejledningen om læringsmålstyret undervisning i folkeskolen her.

Undervisningsforløbet er udarbejdet af et konsortium bestående af UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut for Pædagogik og Læring (DPU), Aarhus Universitet, i samarbejde med Undervisnings-ministeriet.

Forløbet har fokus på elevernes arbejde med argumenterende tekster eksemplificeret ved genren debatindlæg. I undervisningsforløbet skal eleverne skrive et debatindlæg ud fra et indholdsmæssigt fælles afsæt af udvalgte artikler om unges brug af elektroniske medier. Elevernes debatindlæg vil ligge tilgængeligt på intranettet for forældrene som optakt til et temaforældremøde om unges brug af elektroniske medier. Forløbet indeholder 12 lektioner.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Mål for forløbet

Forløbet tager udgangspunkt i følgende Fælles Mål for 7.-9. klasse:

Kompetencemål: 

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert (læsning/ afkodning).
  • Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler (læsning/ sprogforståelse).
  • Eleven kan indsamle oplysninger og disponere indholdet (fremstilling/forberedelse).
  • Eleven kan udarbejde opinionsog ekspressive tekster (fremstilling/fremstilling).
  • Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer (fremstilling/responder).
  • Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen (fremstilling/præsentation og evaluering).
  • Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter (fremstilling/ fremstilling).

Læringsmålet for undervisningsforløbet er: Eleverne kan skrive et sagligt debatindlæg til målgruppen forældre til unge.

Undervisningsforløbet udfoldes kronologisk. Målstyret undervisning planlægges og gennemføres ud fra relationsmodellen.

Planlægningsfasen (2)

1. Elevforudsætninger

elev
Formuleringerne i FFM nedbrydes til konkrete læringsmål og tegn på læring.

2. Undervisningsdifferentiering

elev
Differentiering er, når læreren sikrer, at læringen er meningsfuld og effektivt indrettet på, at alle elever når lektionens eller lektionernes mål.

Gennemførelsesfasen (7)

Vis alle Vis færre

Evalueringsfasen (1)

Evalueringsfasen

elev
Hvad har eleverne lært, og hvordan har undervisningen understøttet læringen?

Relaterede filer

Ikon