Forløb om arktis

Et forløb om arktis, der giver eleverne indsigt i naturens processer og menneskets påvirkning af miljøet.

Omfang

Forløbet varer 12 uger. Det inkluderer biologi og kemi af introducerende art, og det bør derfor ligge i starten af skoleåret.

Formål

Formålet med forløbet er at give eleverne en forståelse af nogle basale naturvidenskabelige sammenhænge i det arktiske miljø. Derudover får de et indblik i menneskets påvirkning og udnyttelse af naturen. 

Klimaforandringerne sker med stor hastighed, især i det arktiske område. Grønland er mere end nogensinde før på hele verdens dagsorden. Ikke kun på grund af klimaet, men også på grund af den betydning, den geografiske placering har i relation til verdenshandelen, samt mulighederne for at udvinde råstoffer.

Gennemførelse

Der er tilknyttet både tvær- og særfaglige eksperimenter til forløbet. Du finder eksperimenterne herunder.

Under relaterede filer finder du en uddybende forløbsplan. 

Samarbejde

Man kan vælge at samarbejde med Kultur- og Samfundsgruppen om forløbet. Her kunne man berøre følgende emner: 

  • Den politiske regulering
  • Transformation fra inuit til kristen
  • Den geopolitiske situation i forhold til råstofudvinding 
  • Koloni- og koloniherreproblematikken
  • Grønlændere i Danmark

Biologieksperimenter

daphnie1.jpg

Kobbers giftighed på daphnier

Et eksperiment der viser, hvordan tungmetaller kan påvirke miljøet. Daphnier udsættes for stigende mængder kobber, og dødelighed og aktivitet bestemmes.

Geografieksperimenter

3003_.jpg

Albedo og forskellige overflader

Et enkelt forsøg hvor man med IR-termometer måler opvarmning af forskelligfarvede materialer.
statistik.jpg

Dataanalyse: Jagt, fiskeri og kvoter

Ved hjælp af statistisk materiale skal eleverne i denne opgave finde sammenhænge mellem klimavariationer, fangstkvoter og faktisk fangst.

Kemieksperimenter

Kobber
© colourbox

Reaktion mellem kobber og brom

I dette forsøg skal eleverne knytte begreber som oxidation og reduktion til reaktionen mellem kobber og brom.

Tværfaglige eksperimenter

Frontbillede til ETIE

Lys, varme og energi

Et eksperiment der illustrerer solens påvirkning på geografisk variation i plante- og dyreliv.
5753_.jpg

Grønlandspumpen

Tre forsøg med måling på saltvand før og efter indfrysning samt densitetsbestemmelse på vand med og uden salt og ved forskellige temperaturer.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Her finder du en udførlig beskrivelse af forløbet og tilhørende litteratur.