AVU-Medier aftalen

AVU-Medier-aftalen giver alle kommunale skoler lige adgang til nyt audiovisuelt indhold og en lang række nye digitale udnyttelser. Det sker som følge af en aftale mellem Kommunernes Landsforening og Copydan AVU-medier.

Er det lovligt? Hvordan skal jeg forholde mig til streaming og anvendelse af medier i undervisningen?

Kvinde med spørgsmålstegn på maven

Levende billeder er vigtige læremidler der understøtter den pædagogiske praksis i skolerne. Udviklingen af digitale værktøjer og formidlingsplatforme (fx iPads, Smartboards, internetplatforme) har udfordret den praksis vi hidtil har brugt levende billeder på – også i skolerne. 

AVU-Medie aftalen giver skoler, lærere og elever adgang til at:

Bruge tv-udsendelser til alle fag: natur, teknik, biologi, geografi, sprog og kultur m.v.

Streame tusindvis af tv-udsendelser både i klasselokalet og på tablets fra CFU’s streamingstjeneste.

Dele audiovisuelt indhold via skolens intranet.

Inkludere audiovisuelt indhold m.v. fra internettet.

Benytte klip fra tv og radio i opgaver, powerpoint og lignende.

Indsætte ”framegrabs” fra tv-udsendelser i opgaver, powerpoint eller lignende.

Give eleverne digitale lektier for via stream fra CFU eller hjemlån af dvd’er.

Deltage i en række faglige kurser helt gratis.

Anvende reklamefilm, kortfilm

Læse undervisningsmaterialer og lærebøger på AVU-mediers portal.

Du kan læse mere om aftalen og mulighederne i denne artikel. Du kan få svar på de vigtigste spørgsmål om aftalen i aftalens FAQ og vilkår. Du kan også downloade en flyer der giver dig et hurtigt overblik over aftalens indhold.

Kilde: AVU-Medier

Tema