Bølgekarforsøget (MIT Video)

Det er besværligt og tidskrævende at få det klassiske vandbølgekarforsøg til at køre. Her er en fin optagelse af forsøget fra MIT (både enkelt- og dobbeltspalte).
Bølgekar

Omfang: 1 modul (1,5 time)

Formål: At forstå bølgers interferens

Introduktion og baggrund: Det klassiske vandbølgekarforsøg. Her i en videoptagelse fra MIT. Der udføres forsøg med både enkelt- og dobbeltspalte og frekvensen varieres. Tydelige interferensmønstre kan nu observeres og det kan diskuteres hvorfor de opstår og hvad der gør at de ændrer sig med frekvensen (bølgelængden). Fint forsøg som introduktion til interferens og superposition.

Gennemførelse: Der er tale om et virtuelt forsøg, som er svært at udføre som elevforsøg og som demonstrationsforsøg kræver finjustering. Her udføres det virtuelt.

Opfølgning: Diskussion af forsøgets resultater i klassen. Nu kan man gå videre med udledning af fx gitterformlen.

Kreditering: MIT

 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord