Bølger

Her kan man finde inspiration til emnet bølgelære, i særdeleshed elektromagnetiske bølger og lydbølger, men også vandbølger, jordskælvsbølger og andre mere eksotiske typer bølger, fx gravitationsbølger.

Læreplanerne om bølger

Kernestoffet i bølger er (A- og B-niveau):

- grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart og interferens
- lyd og lys som eksempler på bølger
- det elektromagnetiske spektrum.

(...) "to centrale emner lys og lyd, der er nært knyttet til menneskets sanser og udveksling af information." (...)  "Emnet lyd kan behandles i et tematisk forløb om musik og lyd" (...) "naturligt at inddrage emnet stående bølger" (...) "optiske gitter til bestemmelse af bølgelængder" (...) "overblik over de forskellige bølgelængdeområder og de tilsvarende typiske strålingskilder".

Viden om

radar.jpg

Radarens fysik

Opfindelsen og udviklingen af radaren op til og under 2. verdenskrig var muligvis lige så afgørende for krigens udfald som brydningen af tyskernes Enigma-kode og udviklingen af atombomben. Find inspiration her til SRP-projekt eller som emne i forbindelse med elektromagnetiske bølger og ladede partiklers bevægelse i et magnetfelt. Der er også mulighed for et fint SRP-projekt om "Se verden med radarens øjne" på DTU.
oere.png

Den gode stemning

Veltemperering af keyboards, ørets fysik og tonal musikalitet
saxofon.jpg

The Physicist's Guide to the Orchestra

En fysikers gennemgang af forskellige musikinstrumenters fysik. Forklaringerne og målingerne går ud over det vanlige elementære med stående bølger og er et godt supplement til de kendte gymnasieforsøg. Artiklen er i .pdf-format.
Gravitationsbølge
© Public Domain

Gravitationsbølger

Detektionen af de gravitationsbølger, der udsendes, når to sorte huller kolliderer, bekræfter en grundlæggende forudsigelse fra Einsteins generelle relativitetsteori.

Digitale værktøjer og ressourcer

interferens.jpg

Virtuelle forsøg - bølgelære

Ideer til et forløb i bølgelære, opbygget omkring virtuelle forsøg. Nogle af de bedste virtuelle forsøg er samlet her. Velegnet til alle niveauer (A,B eller C).
Kapillarbølger
© Creative commons License

The Physics of Waves

Meget fin lærebog (.pdf) om bølger af Howard Georgi, Harvard University (2015). Frit stillet til rådighed under Creative Commons License.

Eksperimenter i bølgelære

Bølge

Øvelsesvejledninger til bølger

Erik Vestergaard har lavet en række fine øvelsesvejledninger til fysikforsøg i gymnasiet. Her er de forsøg til A-, B- og C-niveau, der omhandler bølger.
Bølgekar

Bølgekarforsøget (MIT Video)

Det er besværligt og tidskrævende at få det klassiske vandbølgekarforsøg til at køre. Her er en fin optagelse af forsøget fra MIT (både enkelt- og dobbeltspalte).

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord