Børn i sorg

Som lærer samt som lærerstuderende i praktik skal man være forberedt på at håndtere børn i sorg.

I snit vil der være én elev i hver folkeskoleklasse, der mister en forælder i løbet af de ni år i folkeskolen. Derfor vil dødsfald og sorgprocesser hos børn, der mister en forælder, være noget, alle lærere kommer i berøring med før eller siden. Hvis ikke læreren har gjort sig overvejelser om, hvordan han eller hun vil agere i tilfælde af, at en elev mister en forælder eller er uddannet i at håndtere sådanne situationer, vil læreren højst sandsynligt befinde sig i en ukendt situation, som denne ikke umiddelbart føler sig i stand til at tackle.

Barn i sorg

Undersøgelser fra Projekt Omsorg (Kræftens Bekæmpelse) viser, at elevens lærer ofte får en central støtterolle og dermed har stor indflydelse på, hvordan eleven gennemlever sorgen menneskeligt i forhold til skolen og socialt. Hvis ikke læreren har de rette værktøjer til at tackle en elev i sorg i sin undervisning, kan det få konsekvenser for elevens sorgbearbejdning og udvikling. I sidste ende også elevens trivsel og læring.

Forfatterne John Bowlby, Johan Cullberg og Atle Dyregrov beskriver tilknytningsfaserne hos børn, sorgprocesser, og hvordan man bearbejder kriser.

Relaterede links

Kræftens Bekæmpelses hjemmeside om, hvordan man kan hjælpe børn i sorg.
Om børns sorgsproces