Børn og unges deltagelse i samfundets fællesskaber

Af Maria Bruselius Jensen, Lektor. P.hd., Center for Ungdomsforskning

Artiklen sætter fokus på børn og unges oplevelser af fællesskaber og deres medborgerskab. Den beskriver de muligheder, men også de høje krav nye moderne samfundsstrukturer stille børn og unge overfor.

Den beskriver, at flertallet af danske unge oplever sig selv som en del af stærke fællesskaber og som medborgere, men også den stigende stigmatisering, hvor grupper af unge føler sig udenfor og udvikler et decideret modborgerskab.

Derudover er fokus på børn og unges samfundsdeltagelse både den formelle og uformelle, herunder at foreningsliv og frivillighed er en væsentlig del af deres deltagelse. Men også at andelen af unge frivillige falder. Og endelig beskrives de centrale arenaer for samfundsdeltagelse: Den institutionelle arena, den digitale arena og den globale arena.

Emneord