Børneperspektiver

Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det at være barn har værdi i sig selv. Pædagogiske læringsmiljøer skal derfor inddrage børneperspektiver, uanset om der er tale om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.
Børneperspektiver
© Louis Blythe/Unsplash

FN’s Børnekonvention

Den pædagogiske læreplan tager bl.a. udgangspunkt i børnesynet i FN’s Børnekonvention. Her er børns ret til medbestemmelse central. Ifølge artikel 12 skal man sikre … ”et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.”

Det er en central opgave for det pædagogiske personale at inddrage børnenes perspektiver i det pædagogiske arbejde.

Find FN’s Børnekonvention her.

Børneperspektiver i pædagogiske læringsmiljøer

Børnenes perspektiver skal afdækkes og tages alvorligt, når personalet og ledelsen både planlægger, udfører og evaluerer dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer. Det kan fx ske ved at planlægge aktiviteter med udgangspunkt i børnenes interesser eller ved at indsamle dokumentation til evalueringer, der indfanger børnenes oplevelser af læringsmiljøet.

Demokratisk dannelse

Små børn skal høres og tages alvorligt. Dannelse, ligestilling og demokrati medtænkes i det daglige pædagogiske arbejde, så barnet oplever at have indflydelse på dagligdagen uanset dets baggrund, køn, alder og kultur.

Det pædagogiske personale skal invitere barnet til at være aktivt deltagende, så barnet selv er med til at skabe sin egen læring og deltagelse i demokratiske sammenhænge.

Inspiration

Barndom
© Norsk Filmdistribusjon/Speranza AS

Barndom

Barndom er en observerende norsk dokumentarfilm, der følger børn i Aurora Barnehage gennem et år – på barnets og legens præmisser. Her kan I se filmens trailer.
Film

Samtaler med børn

I denne film møder I børn og voksne fra dagtilbuddet Gullandsgården. Her er samtalen mellem børn og voksne en bevidst integreret del af de pædagogiske læringsmiljøer.

Redskaber

Børnehavepige
© Camille Minouflet/Unsplash

Dagtilbudstermometeret

Dagtilbudstermometeret er et gratis, digitalt spørgeskema til dagtilbud. Spørgeskemaet giver pædagogisk personale mulighed for indblik i børnenes perspektiver på det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.

Viden og forskning

Grinende barn
© Blaise Vonlanthen/Unsplash

Børns selvindsigt

Børn i børnehaven er gode til at sætte ord på, hvordan de har det, og de har teknikker til at tackle vanskelige situationer. Det viser forskning fra børneforsker Kim Rasmussen.
Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet
© KL og BUPL

Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet

Systematisk involvering af børneperspektiver som feedback rummer et stort potentiale for udvikling af et godt læringsmiljø. Dette inspirations- og refleksionsmateriale fokuserer på, hvordan man kan styrke involveringen af børneperspektiver gennem forældresamarbejdet.
EVA tema - børneperspektiver
© Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Børneperspektiver

Børns perspektiver skal inddrages i arbejdet med at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer. Dette temahæfte stiller med afsæt i forskning skarpt på børneperspektivers betydning for det pædagogiske arbejde.

Emneord