Baggrund - om puljen

En pulje på 500 millioner kroner skal hjælpe skolerne med at løfte fagligt svage elever i udskolingen i perioden 2017-2020.
Baggrund

”Puljen til løft af de fagligt svageste elever” skal bidrage til at løfte fagligt udfordrede elever i udskolingen. Formålet med puljen er at øge incitamentet til at udvikle nye undervisningsmetoder og skabe faglig fremgang. Skolerne har frie hænder til at planlægge, hvordan de vil nå de årlige mål.

Puljen, som er på 500 millioner kroner, belønner skoler, som lykkes med at løfte det faglige niveau hos de fagligt svageste elever i udskolingen. Afhængig af skolens størrelse kan hver skole opnå en præmie på mellem 1,3 og 1,5 millioner kroner om året. For at få del i puljen skal skolerne i hvert af de tre år, hvor puljen eksisterer, reducere andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik med fem procentpoint.

 

Program for løft af de fagligt svageste elever

For at give skolerne en faglig håndsrækning til at igangsætte indsatser, der løfter elevernes faglighed, har Undervisningsministeriet etableret et fagligt program for elevløft. I alt 88 skoler har tilmeldt sig det faglige program, som tilbyder understøttende vejledning fra ministeriets læringskonsulenter samt faglig inspiration i form af materialer om virksomme indsatser, som for eksempel turboforløb.

Materialerne fra programmet vil være tilgængelige fra denne side på EMU.
Inspirationsmaterialerne kan desuden anvendes af andre skoler i arbejdet med at løfte fagligt udfordrede elever.

  

Fakta om ”Puljen til elevløft”  

  • Regeringen har udmeldt en pulje på 500 millioner kroner over tre år til elevløft i folkeskolen.
  • 124 skoler blev udvalgt til puljen, fordi de har en høj andel af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik. Heraf har 104 skoler valgt at deltage i arbejdet med puljen, og 88 skoler har valgt at blive en del af Undervisningsministeriets program med viden, sparring og netværk.
  • De første præmier vil blive udbetalt i sommeren 2018 på baggrund af karakterindberetningen.

Læs mere om ”Puljen til elevløft” på uvm.dk.

.

Emneord