Bakterier i din hverdag

I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med bakterierne i hverdagen. De skal bl.a. selvstændigt lave undersøgelser, som viser noget om bakteriers livsbetingelser.
Tegning af bakterier

Bakterier er en stor del af vores hverdag, som vi ikke altid er så bevidste om. Vi hører om bakterierne i nyhederne, når der har været tilfælde af fødevareforgiftninger, eller når der igen bliver skældt ud på landbruget over brugen af for meget antibiotika med resistente bakterier til følge. Det er vigtigt, at eleverne lærer om dette område for at kunne deltage i debatter på et oplyst grundlag, og at de også forstår, at bakterier er en vigtig del af vores verden. Bakterier udnytter vi på mange positive måder, men vi skal samtidig have respekt for de skader, de kan forårsage. Det er vigtigt, at de kommende generationer også kan tænke i nye og alternative tiltag, som kan være med til at bekæmpe bakterier.

Formål

Formålet med dette forløb er, at eleverne lærer, at bakterier ikke kun er af det onde, men at de er en meget vigtig og uundværlig del af vores hverdag. Det er vigtigt, at eleverne får en viden om bakterier, som kan bruges til at forstå den debat, der bl.a. foregår i medierne. Det er væsentligt i dette forløb, at det er elevernes ideer og nysgerrighed, som skal være det bærende for, hvordan forsøgene bliver. Det er imidlertid vigtigt, at eleverne har forståelse af sikkerhedsmæssige aspekter ved arbejdet med bakterier, men der skal samtidig være plads til, at de kan komme med egne forslag til forhold, som kan undersøges. Læreren skal i den sammenhæng være den vejledende i processen, så der kan komme et brugbart resultat ud af elevernes anstrengelser. Her er det vigtigt at pointere, at et resultat af en undersøgelse også kan være, at der ikke sker noget. Det vigtige er, - hvilke teorier og begrundelser eleverne har inden forsøget, og at de så får lov til at afprøve disse, - så længe det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

ca. 10 lektioner. Husk at afsætte tid til dyrkning af bakterier

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)
Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Celler, mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer (vejledende mål)
Eleven har viden om celler og mikroorganismers opbygning (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Celler, Mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan beskrive erhvervsmæssig anvendelse af bioteknologi (vejledende mål)
Eleven har viden om anvendelse af bioteknologier i erhverv (vejledende mål)