Becifringsklaver på nettet - styrk øvefasen (valgfag)

Lær at spille en række rytmiske strums på klaver - lige fra rock til latin. Eleven indstuderer via billede og lyd på computeren. Aktiviteten er velegnet til at lære nye strums forud for en sammenspilssituation. Anførte websted er udarbejdet af Jens Stig Olsen, musikpædagog, musiker og komponist samt lektor i musik ved læreruddannelsen i Hjørring.
Klaver

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

På hjemmesiden findes en række videoklip, som viser, hvordan udvalgte strums til klaver/keyboard skal spilles. Aktiviteten bør anvendes som led i arbejdet med sammenspil, så eleven har mulighed for at indgå i en musikalsk sammenhæng med det indlærte strum.

Fra Fælles Mål til omsat læringsmål

  • Eleverne kan selvstændigt øve et udvalgt strum.

Undervisningsaktivitet

Start med at sørge for, at eleverne rent praktisk har mulighed for at kunne øve. Brug fx en tablet med høretelefoner sammen med et keyboard placeret et sted, hvor der kan øves nogenlunde ugeneret.

Der øves individuelt eller evt. parvis. Ofte vil det kun være nogle få elever, som øver et klaver-strum samtidig. Resten af klassen kan så enten øve sig på andre instrumenter eller lave andre musikfaglige aktiviteter. Det er vigtigt, at eleven forstår, at der skal øves således, at et forløb kan spilles flydende inden en efterfølgende sammenspilssituation. Øvefasen skal altid ses som led i en sammenspilssituation, hvor opøvede færdigheder efterfølgende kan afprøves i en sammenhæng. 

Undervisningsdifferentier gennem valg af strum. Der findes ofte flere at vælge imellem. Foreslå evt. flere strums, som eleverne kan vælge imellem. Nogle elever kan evt. udfordres i særlig grad ved at skulle akkompagnere, mens resten af klassen synger.

Materialet er særlig anvendeligt, fordi eleven kan studere små videoer gentagne gange. Herudover kan der øves videre derhjemme. 

Hvad gør læreren?

Læreren vælger et strum, der passer til et konkret sammenspilsnummer, som klassen skal arbejde med.

Læreren guider eleverne hen på anviste hjemmeside og udleverer som led i processen en node eller et skema, så eleven kan se, hvor mange stums, der skal spilles på hver akkord.

Individuel øvefase med efterfølgende sammenspil kan med fordel gentages.

Hvad gør eleverne?

Eleverne går ind på hjemmesiden og studerer det udvalgte strum, så de kan spille det flydende. I forlængelse heraf er det vigtigt, at eleverne også øver sig i at flytte det lærte strum rundt på klaveret i forskellige akkorder, som passer til det valgte sammenspilsnummer.

Afslutningsvis spiller eleverne det indlærte strum i en musikalsk sammenhæng sammen med andre.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Hvad gør læreren?

Eleverne kan selvstændigt øve et udvalgt strum.

Hvad gør eleverne?

  1. Eleven spiller et udvalgt strum uden at kigge på hjemmesiden.
  2. Eleven spiller et udvalgt strum i skiftende akkorder.
  3. Eleven spiller et udvalgt strum i forbindelse med sammenspil.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Musik - valgfag
7./8./9. klasse
Musikudøvelse (obligatorisk)
Spil (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan deltage i sammenspil (vejledende mål)
Eleven har viden om spillemåder og spilleteknik på instrumenter (vejledende mål)