Bedre byliv

Undervisningsforløbet beskriver arbejdet med læringsmål i undervisningen i faget biologi i 8. klasse, hvor der både arbejdes med kompetenceområdet ”undersøgelser” i naturfag” samt ”modellering”. Derudover arbejdes der med det tværgående tema: entreprenørskab.

Formål

Tegning af højhuse

a ud fra en given problemstilling og derudfra bruge den indsamlede viden til at idéudvikle løsninger i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner. Eleverne skal opnå viden om menneskers generelle livsbetingelser og udfordringer på disse ved at bo i storbyer.

Forløbet skal munde ud i, at eleverne i samarbejde med en ekstern virksomhed har udviklet nogle forslag til anvendelse af planter til rensning og forbedring af luften i storbyer. Forløbet afsluttes med en fremlæggelse af hele projektet.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Angiv ca. 10 lektioner.

Undervisningens tre faser (3)

Bedre byliv - planlægning

tegning af huse og biler
Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Produceret i samarbejde med

Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

Målsætningen for Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise er at sikre, at flere elever og studerende på alle uddannelsesniveauer introduceres for og deltager i entreprenørskabsundervisning, herunder at entre­prenørskab bliver en integreret del af vores uddannelsessystem.

ffe-ye.jpg

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Krop og sundhed (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag og relaterede interessemodsætninger i forhold til miljø- og sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)
Eleven har viden om den biologiske baggrund for forebyggelses- og helbredelsesmetoder (vejledende mål)