Bedst i eTwinning DK i 2017

STIL har som National Support Service for eTwinning udvalgt seks sideordnede prismodtagere i kategorien "Bedst i eTwinning DK i 2017". Stort tillykke! Læs mere om prismodtagerne, projekterne og besøg deres TwinSpace.

Ellen Burkarl, Parkskolen, Struer: Let's discover our European Math World!

Ellen Burkarl fra Parkskolen i Struer har deltaget i projektet ”Let's discover our European Math World” og har opnået både et nationalt og europæisk kvalitetscertifikat. Projektet er gennemført som et samarbejde mellem 19 lande med fokus på at opdage og dele kulturelle steder, national arv og knytte dem sammen til matematiske emner eller workshops. Projektet har på denne baggrund udarbejdet en stor europæisk matematik-konkurrence på tværs af klasserne. Projektet udmærker sig ved et stort udvalg af materialer og resultater i velstrukturerede, digitale formater.

Projektblog for "Let's discover our European Math World!"

Charlotte Traby Strandberg, Ørestad Gymnasium: A Virtual Intertextual Tour across Ancient Entrepeneurship

AVITAE (A Virtual Intertextual Tour across Ancient Entrepeneurship) aims to blend the study of the classical world with the analysis of examples of ancient entrepreneurship: students followed the footsteps of the first entrepreneurs, studied the evolution of entrepreneurship through time and finally applied what they have learnt in theory into their own entrepreneurial ventures; Classical world, entrepreneurship, digitalization: this is the ambitious trilogy AVITAE relies on.

Læs mere på EMU om: Entreprenørånd under lup - internationalt projekt på Ørestad Gymnasium

Om projektet: Ørestad Gymnasiums hjemmeside

Lotte Tingsager, Tarup Skole, Odense: Mit der Zeit gehen

Projektet har arbejdet med en spændende og vedkommende måde at arbejde med begrebet ’Tid’, og eleverne fik en sjov og motiverende oplevelse ved at gå på jagt efter tidsudtryk sammen med andre. Eleverne har udarbejdet fællesopgaver omkring sproglige vendinger på tysk i forbindelse med ’tid’ og fået en fællesforståelse af, hvem de hver især er, og hvordan de bruger deres tid. Projektet er meget tyskfagligt rettet og den pædagogiske innovation ligger i den måde, der bliver arbejdet med stoffet på i samarbejdet.

Teknologi bruges på en konstruktiv og vedkommende måde, og TwinSpace-projektrummet bruges til samling og dokumentation af det fælles projekt. Værktøjet Padlet bruges flittigt som fælles væg ved samarbejde på tværs, og ellers bruger eleverne forskellige præsentationsværktøjer.

Læs mere på Tyskbloggen på folkeskolen.dk: "Mit der Zeit gehen!"

Lonnie Laugaard Rasmussen, Skrillingeskolen, Middelfart: Vis mig dit fuglehus ...

Lonnie Laugaard Rasmussen fra Skrillingeskolen i Middelfart og Karina Tougaard Poulsen fra Børnehuset Bjørnen i Hjørring har i december 2017 startet et simpelt projekt op, hvor det handler om kunst, ornitologi og fuglehuse. Projektet har som formål at vise, at man kan arbejde på det samme produkt mange steder samtidig, selv om man er langt fra hinanden, og hvor man arbejde mod et fælles mål på tværs af alder og niveau. Projektet præmieres for at koble specialskoler, daginstitutioner og folkeskoler sammen om et projekt, der peger ud i Europa.

Projektet er netop startet op og vokser næsten eksplosivt. Vi forventer snart at formidle mere i både tekst og billeder.

Pernille Reenberg, Nyager Skole, Rødovre: Fiskeri i Danmark og Finland

7466_.jpg

Pernille Reenberg fra Nyager Skole i Rødovre har sammen med en finsk skole startet et projekt om fiskeri i Danmark og Finland. Projektet har fokus på forskelle i fiskearter, fangstmetoder og forskelle i madkulturer. Projektet er tilrettelagt så eleverne arbejder med videnskonstruktion vha. programmering i Scratch, og der opnås kendskab til de nordiske sprog.

Projektet præmieres for eksemplarisk at illustrere, hvordan eTwinning-projekter og it kan understøtte fag-faglige mål og det 21. århundredes kompetencer.

Læs mere:

Et andet yderst spændende eTwinning-projekt mellem Pernilles 4. klasse på Nyager Skole i Rødovre og 9. klasse på Hundsund Skole i Norge, som også fokuser på udvikling af det 21. århundredes kompetencer: Plastic - hvad gør vi?

Lonnie Laugaard Rasmussen, Skrillingeskolen, Middelfart: Cultural Identity

På Skrillingeskolen i Middelfart, en skole for elever med vidtgående specialundervisning, har Lonnie Laugaard Rasmussen på fornemste vis illustreret, hvordan eTwinning kan medvirke til at elever med særlige behov kan udnytte online-samarbejde til at skabe relationer og udforske forskellige aspekter af definitionen af ​​”hvem er vi” / ”hvem er I”.
Projektet har hjulpet eleverne med at udvikle kulturel bevidsthed, opnå en bred vifte af kompetencer, herunder samarbejde og forbedring af kommunikationsevner samt introduceret it-værktøjer til dokumentation af læringsaktiviteter.

Skolen har samarbejdet med en dansk specialskole i Sydslesvig.

Læs mere:

eTwinning-ambassadør Lonnie Laugaard Rasmussen fortæller om internationalt samarbejde mellem specialskoler. Se elevvideo: eTwinning-samarbejde mellem specialklasser

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Den offentlige del af projektets TwinSpace.
Den offentlige del af projektets TwinSpace.
Den offentlige del af projektets TwinSpace.
Den offentlige del af projektets TwinSpace.
De to skolers fælles OneNote, brugt til at stilladsere projektet
STIL – Styrelsen for It og Læring er dansk koordinator og fungerer som eTwinning National Support Service (NSS).
Nyhed om Skrillingeskolens pris, med stolt borgmesterudtalelse
Fra Styrelsen for It og Lærings hjemmeside

Tema