Befolkningsudviklingen- et lokalt eller globalt problem?

Mens visse dele af verden oplever en konstant befolkningstilvækst, er der andre dele af verden, der har en negativ befolkningstilvækst. Det gør det svært for verdenssamfundet at stå sammen om spørgsmålet "Er befolkningsudviklingen et lokalt eller globalt problem"?

Formål

Mennesker på trappe

Formålet er, at eleverne gennem egne undersøgelser får en forståelse af befolkningsudviklingen over tid og på forskellige geografiske lokaliteter. Eleverne skal med modeller og brug af statistik kunne fremstille aktuelle senarier over forskellige befolkningssituationer og befolkningsudviklinger.

Formålet er også, at eleverne på et naturfagligt og kulturgeografisk/samfundsfagligt grundlag kan forholde sig til fremtiden, herunder hvordan befolkningsudvikling kan ske på et bæredygtigt grundlag.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Ca 12 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Geografi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk )
Demografi og erhverv (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge befolkninger og byers strukturer (vejledende mål)
Eleven har viden om demografiske variable og bymønstre (vejledende mål)
Modellering (obligatorisk)
Demografi og erhverv (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan vurdere befolkningsmodellers anvendelighed til analyse af samfundsudvikling (vejledende mål)
Eleven har viden om den demografiske transitionsmodel (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Demografi og erhverv (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan sammenligne befolknings- og erhvervsudvikling i forskellige lande (vejledende mål)
Eleven har viden om karakteristika ved befolkningsfordeling og erhvervsstrukturer i fattige og rige lande (vejledende mål)

Relaterede links

Der er mange spørgsmål ang. befolkningsudvikling og fremtiden, som eleverne kommer til at tage stilling til. For at være parate til at kunne tage stilling, må de have et overblik over situationen, mulighederne og konsekvenserne. Skal enkeltlande eller regioner først og fremmest tage hensyn til egne behov, eller skal de ses i en global sammenhæng?
En FN-prognose forudser stærkere befolkningstilvækst end hidtil ventet. Vækstraterne er højest i Afrika, men Indien bliver den folkerigeste nation. Mange steder vil befolkningspresset øge presset på ressourcer og klima samt forstærke konflikter og migration.