Begrebskort i natur/teknologi

De naturfaglige begrebers betydning og sammenhæng.

Indledning

Forskellen på mindmap og begrebskort

  • Mindmap bruges til hurtigt at opskrive tanker og idéer, der organiseres i områder med forskelligt fokus på det centrale emne.
  • Et begrebskort er et ”landkort” over begreber, hvor sammenhængen mellem begreberne vises ved at sammenkæde dem med forbindelsesord.

Betegnelsen begrebskort skal forstås som et kort over begreberne. I begrebskortet kan der både indgå fagudtryk og begreber.

Begrebskort kan minde om mindmaps, men de er forskellige. Det der især adskiller begrebskort fra mindmaps, er forbindelsesord. Forbindelsesord er de ord eller sætninger, der binder begreberne sammen. Det er derfor vigtigt, at de begreber der vælges, kan forklares ved hjælp af hinanden.

I forhold til læring af naturfaglige begreber, giver begrebskort en mere udviklet forståelse end at kende begreberne hver for sig.

Begrebskort kan i starten af et undervisningsforløb bruges til at give et billede af den enkelte elevs forforståelse. De kan også bruges i en slutevaluering, for at vise om eleven har lært begrebernes betydning korrekt. Begrebskort kan desuden bruges i gruppearbejde, hvor eleverne diskuterer begrebernes sammenhæng. Her har den enkelte elev mulighed for at prøve sin egen forståelse i forhold til de andre elever.

Begrebskort anvendes især fra 5.-6. klasse og op, men sammen med yngre elever kan man bruge tegninger, fotos og konkrete ting til at lave begrebskort.. Læreren kan få eleverne til at finde fotos, der passer til et begreb, f.eks. insekter. Når de har fundet billeder af forskellige insekter og andre smådyr, kan gruppen diskutere hvilke billeder der hører ind under begrebet.

Begrebskort
Begrebskort

Til venstre er et begrebskort skrevet på papir og post-it's. Til højre er der et begrebskort med de samme begreber oprettet i værktøjet Cmap Tools. Billederne kan forstørres ved at klikke på dem.

Begrebskort i praksis

På figurerne ovenfor ses et eksempel på et begrebskort over begreber der hører under fotosyntese.

Til elevernes arbejde med begrebskort kan det anbefales, at grupper arbejder med konkrete materialer som post-it’s, karton og papir, og derefter fotograferer eller scanner resultatet.

Begrebskortet til højre er lavet i det gratis program Cmap Tools, der kan bruges til at renskrive elevernes begrebskort. Cmap Tools er også velegnet til at læreren udarbejder et begrebskort på interaktiv tavle i dialog med klassen.

I starten af et forløb kan eleverne lave en brainstorm om forløbets centrale begrebf.eks. fotosyntese eller solsystemet. Brainstormen kan her bruges for at se, hvilke begreber eleverne i klassen forbinder med dette centrale begreb, altså elevernes forforståelse.

Ved brug af begrebskort i slutningen af et forløb er det også en god idé, at lave en brainstorm med klassen, så alle relevante begreber fra forløbet kommer frem. Læreren kan evt. tilføje vigtige begreber, der ikke er blevet nævnt af klassen.

Ud fra den samlede mængde begreber, udvælger læreren 6-10 centrale begreber som eleverne skal arbejde med. Ved flere end 10 begreber, bliver begrebskortet let uoverskueligt.
De 6-10 centrale udvalgte begreber kan f.eks. skrives på post-it og sættes op på en planche. Ordenes placering skal kunne ændres efter elevernes ønske. Eleverne må gerne selv tilføje flere begreber, hvis det letter deres forståelse af sammenhængene.

Derefter tegner eleverne forbindelses-pile mellem ordene. På hver pil skal skrives en sætning, der forbinder ordene med hinanden. Eleverne skal blive enige om, hvilke pile der skal tegnes og hvilke sætninger der skal skrives. Der kan godt gå to pile i hver sin retning mellem to udtryk.
For at blive enige er det nødvendigt for eleverne at argumenterer fagligt – og anvender fagets sprog og udtryk.

 

Begrebskort og faglig læsning

I arbejdet med begrebskort i faglig læsning er der fokus på elevernes anvendelse af fagsprog og forståelse af sammenhængene mellem de faglige termer.

I faglig læsning kan begrebskort anvendes før læsningen for at undersøge elevernes forforståelse eller afklare deres forventninger. Eleverne kan arbejde med at bestemme de vigtigste begreber i teksten, imens de læser, og begrebskort kan anvendes efter læsningen til at evaluere elevernes forståelse af det læste.

 

Relaterede moduler

Relaterede links

Gratis værktøj til tegning af begrebskort.