Beregn energifordelingen i din morgenmad

Træn digitale kompetencer via databehandling i Excel og informationssøgning i DTU's fødevaredatabase.

Omfang

1-2 moduler á 95 minutter

Formål

Formålet med øvelsen er at bestemme energifordelingen i elevernes morgenmad og diskutere, om energifordelingen lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

Gennem øvelsen bliver eleverne introduceret til databehandling i Excel og til at søge information om fødevarer i DTU's fødevaredatabase. Endvidere bliver eleverne introduceret til artikler om kost fra Fødevarestyrelsen og Videnskab.dk

Forberedelse og forudsætninger

Eleverne skal som forberedelse veje og notere hvad de spiser og drikker til morgenmad en typisk hverdagsmorgen.

Fx 1 croissant (65g), 1 glas minimælk (164g) og 1 banan (79g).

 Data indføres i følgende tabel:

Fødevare antal gram indtaget
croissant   65
minimælk  143
banan   79
... ... 

Øvelsen kan bruges som en introduktion til et forløb om kost og fordøjelse. Afhængigt af elevernes niveau kan de støttes mere eller mindre til at organisering og databehandling i Excel. 

Gennemførelse

1) Excel introduceres for eleverne. Læreren udarbejder i samspil med eleverne et Excelark til at organisere data. Formler til udregningerne opstilles. Se under relaterede filer for inspiration.

2) Eleverne introduceres for DTU Fødevareinstituttets databank over fødevarer: http://frida.fooddata.dk/

3) Eleverne arbejder i par. Sammen skal de med udgangspunkt i http://frida.fooddata.dk/ bestemme hvor mange gram kulhydrat, protein og fedt morgenmaden i alt indeholder. Data indtastes i Excel-arket (relaterede filer)

4) Eleverne beregner hvor meget energi (kJ) deres morgenmad indeholder. Hvis formlerne er indtastet i Excel, så beregnes energien automatisk.

5)  Den procentvise energifordeling (E%) fra kulhydrat, protein og fedt for den samlede morgenmad bestemmes - sker også automatisk i Excelarket.

 6) Eleverne sammenligner de udregnede procentvise fordelinger med den anbefalede fordeling. De skal herefter vurdere om morgenmaden lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger

 7) Eleverne diskuterer hvad en sund og nærende morgenmad bør indeholde for at leve om til de ti kostråd.

8) Eleverne diskuterer hvorvidt morgenmad har betydning for deres indlæring på gymnasiet/hf Følgende artikler inddrages:

 - Videnskab.dk: Må jeg springe morgenmaden over?

 - Sundhed.dk: Morgenmad, spring den ikke over!

Opfølgning

Eleverne fremlægger deres resultater for en anden gruppe og udvalgte grupper fremlægger for klassen. Evt. aflevering af det udfyldte Excelark og besvarelse af diskussionsspørgsmål.

Klassediskussion om hvad der en sund morgenmad bør indeholde og hvilken betydning morgenmaden har for indlæring på gymnasiet/hf.

Kreditering

Jon Sommer Nagel (Espergærde Gymnasium og HF)

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Eksempel på organisering af data i Excel