Besøg et landbrug

Få større indsigt i livet og produktionen på et landbrug.
Ko der spiser med traktor i baggrunden

 

På ovenstående link kan man finde landbrug, som gerne vil modtage besøg af skoleklasser. På kortet finder du en oversigt over de forskellige landbrug samt kontaktoplysninger. Der ligger ligeledes en del undervisningsmateriale inddelt efter aldersgruppe. En stor del er gratis.  Du finder også links til relevante sider om landbrug eller relaterede emner. 

Der er små videoklip med landmænd, som fortæller om, hvordan det er at være landmand på forskellige typer af landbrug.

Brug eksempelvis et landbrugsbesøg som udgangspunkt for et fællesfagligt emne, og få inspiration til at formulere relevante problemstillinger. Der er rig mulighed for at se på både dyrevelfærd, jordbunds- og landskabstyper, naturpleje, gødningstyper, fødevareproduktion, klimatilpasning, forskellige afgrøder, forædling, avl og meget mere.