Bevægelse

Læs om reglerne for bevægelse.
Elever løber

Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Dette skal fremme elevernes sundhed, trivsel og koncentration. Motion og bevægelse kan være mange ting, og det er ikke nærmere reguleret i lovgivningen, hvad der ligger i motion og bevægelse. Der skal dog være tale om bevægelse, der ligger udover det, der almindeligvis kræves af en undervisningssituation. Dette gælder ikke faget idræt.

Skolernes pligt til at sikre, at eleverne får motion og bevægelse hver dag, kan opfyldes både i undervisningen i fagene, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Motion og bevægelse kan fx være undervisning i faget idræt, motionsaktiviteter som fx løb, gymnastik, fitness, dans og boldspil, aktiviteter i samarbejde med idrætsforeninger, og som idræt, leg og bevægelse integreret i anden undervisning.

Tilrettelæggelse af motion og bevægelse kan variere fra klassetrin til klassetrin.

  

Eksempel på 45 minutters bevægelse om dagen

En uge med 45 minutters bevægelse om dagen kan fx bestå af 2 lektioners idræt, 2 lektioners motion og bevægelse som en del af den øvrige undervisning i fagene samt 1 lektion motion og bevægelse i den understøttende undervisning. 

De 45 minutter om dagen er et gennemsnit, som beregnes over hele skoleåret og er eksklusiv pauser. Hvis skoleåret har fx 200 skoledage, så skal eleverne bevæge sig 150 timer om året. Udgangspunktet er dog, at eleverne skal deltage i motion og bevægelse hver dag. Derfor er der i reglerne angivet en daglig tid og ikke en årsnorm. Kravet kan dog afbrydes i emneuger, praktikophold, lejrskoler og lignende. Idrætsdage og temauger, hvor eleverne bevæger sig meget, kan dog indgå i kravet om de 45 minutter.

Relaterede moduler