Bevægelse

Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om bevægelse.
Bevægelse

Det er en vigtig del af den nye folkeskole, at eleverne i løbet af skoleåret i gennemsnit bevæger sig mindst 45 minutter i løbet af skoledagen. 

I vejlednings- og inspirationsmaterialet kan du læse om:

  • Hvad bevægelse i folkeskolen er.
  • Hvad der kendetegner det gode arbejde med bevægelse.
  • Lovgivningen og rammerne for bevægelse.
  • Eksempler fra kommuner og skoler, som har erfaringer med arbejdet.
  • Aktuel viden og forskning inden for området.

Læs mere

Bevægelse

Hvad er bevægelse?

Bevægelse er og skal være mange ting i en varieret skoledag
Paragraf

Lovgivning og rammer

Alle elever skal have motion og bevægelse hver dag i gennemsnitligt 45 minutter.

Værktøjer

Sæt Skolen i Bevægelse stafetten
© Dansk Skoleidræt

Sæt Skolen i Bevægelse

Her kan du læse mere om Dansk Skoleidræts kampagne Sæt skolen i bevægelse. Du kan blandt andet finde øvelser og materialer, bl.a. bevægelsesøvelser målrettet de enkelte fag.
Børn leger

Fra SFO til Idræts-SFO

Konceptet for idræts-SFO’er udviklet af Danmarksidrætsforbund og VIA University College og KOSMOS.
Idé

Idébank

Inspiration til forskellige bevægelsesaktiviteter.

Eksempler fra praksis

Elev i bevægelse

Bankagerskolen: Målrettet bevægelse

Bankagerskolen i Horsens har sat et udviklingsarbejde i gang i forhold til deres brug af bevægelse, og har fundet et fælles udgangspunkt, så eleverne oplever bevægelse med et klart formål.
Elev i bevægelse

Sydskolen: Rollemodeller motiverer elever til at bevæge sig

Det kan inspirere og gøre det sjovt for elever at bevæge sig, når lærere selv deltager i bevægelsesaktiviteter, og store elever går i front som rollemodeller. Samtidig bliver de store elever motiverede og vokser af at få et ekstra ansvar.

Hvad siger forskningen?

sæt udskolingen i bevægelse

Udskolingen i bevægelse

Undervisningsministeriet sætter fokus på bevægelse i udskolingen. Det sker med kampagnen ”Udskolingen i bevægelse”, som forløber over skoleåret 2017/18.
Opsummering

Opsummering af forskning og viden

Bevægelse har en gavnlig effekt for elevernes læring. Her kan du læse mere om konklusionerne fra relevante forskningsprojekter, forskningskortlægninger og erfaringsopsamlinger om bevægelse i skolen.
Bevægelse

Fysisk aktivitet og læring – en konsensuskonference

Der er en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. Her kan du læse en række af de videnskabelige præsentationer på konferencen ”Fysisk aktivitet og læring – en konsensuskonference”.
Bevægelse

Forsøg med læring i bevægelse

Fysisk aktivitet og bevægelse i undervisning kan påvirke elevernes kognition, sociale relationer og motivation.

Del af pakke

Emneord