Bevægelse i undervisningen med Cooperative Learning

Få gode idéer til, hvordan man med undervisningsmetoden Cooperative Learning kan få selv den mest skoletrætte elev op af stolen!

Cooperative Learning er en overordnet betegnelse for undervisning, hvor eleverne samarbejder efter bestemte principper med henblik på læring. Eleverne arbejder i heterogene teams, og de forskellige regler for samarbejdet i disse teams har til formål at sikre den optimale synergi-effekt i læringsarbejdet. 

Elevernes indbyrdes samarbejde organiseres i Cooperative Learning-strukturer, der trin for trin fører eleverne gennem det faglige indhold i undervisningen. Strukturerne i sig selv er indholdsfri og kan benyttes i alle fag og med forskelligt indhold.  CL-strukturerne skaber personligt relevante læreprocesser og tilgodeser mange måder at lære på. Arbejdet i CL-strukturer giver mulighed for at få kroppen og mange sanser i spil. I Cooperative Learning sidder man nemlig ikke ned hele tiden – kroppen skal også have det godt, og bevægelse og fysisk variation giver arbejdsglæde og øger både koncentration og hukommelse.   

Filmkompagniet giver med videoeksemplerne her eksempler på CL-strukturer, der danner rammen om en bevægelsesorienteret undervisning. Eksemplerne tager udgangspunkt i engelskundervisningen i en 9. klasse på en almindelig dansk folkeskole. Men strukturerne, der bliver vist, og SPIL-principperne, som er bærende for de enkelte strukturer, er ikke fag-specifikke. De kan i princippet anvendes i al undervisning og i alle fag. 

Filmkompagniet giver her andre eksempler på øvelser i CL-strukturer, der er mere stillesiddende:

Se andre konkrete eksempler på, hvordan bevægelse og fysisk variation tilgodeses i CL-strukturer  i relaterede moduler.

Filmkompagniet giver her andre eksempler på øvelser i CL-strukturer, der er mere stillesiddende:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=lV38TFi_hAw

Video: https://www.youtube.com/watch?v=lV38TFi_hAw

Se andre konkrete eksempler på, hvordan bevægelse og fysisk variation tilgodeses i CL-strukturer i relaterede moduler.

Relaterede moduler

Relaterede links

Cooperative Learning DK er grundlagt af Jette Stenlev i 2006. Cooperative Learning DK er Spencer Kagans samarbejdspartner i Danmark.