Bevægelsesleg - Tampen brænder

Det handler om at udvikle elevernes forståelse for dynamik og for at indgå i en musikalsk sammenhæng. Aktiviteten er velegnet som udviklingstrin i retning af klassebandet, hvor alle har et instrument og kan spille sammen efter instruktion.
Bevægelse

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Øvelsen baserer sig på brug af skolens percussion-instrumentarium og giver mulighed for at eksperimentere under klare rammer med et minimum af instruktion. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan spille under hensyntagen til fælles dynamik.

Undervisningsaktivitet

Aktiviteten er velegnet til at skabe koncentration omkring dynamik. Eleverne kan være med allerede fra børnehaveklassen.

Start med at skabe et overblik over de percussion-instrumenter, som skal indgå i øvelsen. Der skal være et instrument til hver elev. Spillemåden på udvalgte instrumenter kan evt. indgå i opstartsfasen. 

Der spilles i fællesskab uden øvefase, og der fokuseres på, at eleverne ikke spiller på 'eget initiativ', men afventer en fælles start.

Undervisningsdifferentiering forekommer i valg af instrumentarium. Der kan med fordel byttes instrumenter undervejs i øvelsen, men nogle kan også have gavn af ikke at skifte instrument hele tiden.

Hvad gør læreren?

Læreren udleverer et instrument til hver elev. Én elev udnævnes som 'finder' og går udenfor døren. Imens bliver en ting gemt i rummet, eller der aftales en særlig genstand, som finderen skal finde frem til. Efterfølgende hentes finderen ind i rummet. 

Hvad gør eleverne?

Eleverne sidder med et instrument hver klar til at spille. 

Når 'finderen' er klar, begynger eleverne at spille. Når finderen er tæt på den aftalte genstand, spilles der kraftigt, og når hun er langt fra, spilles der svagt. Finderen skal finde/gætte den aftalte genstand.

Øvelsen gentages med en ny 'finder'. Eleverne kan evt. skifte mellem de forskellige instrumenter mellem øvelserne.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan spille under hensyntagen til fælles dynamik.

Tegn på læring

  1. Eleven skelner mellem kraftigt og svagt i en sammenspilssituation.
  2. Eleven skaber en glidende dynamik i en sammenspilssituation.
  3. Eleven justerer sin dynamik i forhold til en bestemt person, der styrer musikken.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Musik
1. - 2. klasse
Musikudøvelse (obligatorisk)
Spil (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende percussion som ledsagelse til leg og sang (vejledende mål)
Eleven har viden om spilleteknik på percussioninstrumenter (vejledende mål)

Relaterede links

Øvelseseksemplet er med tilladelse gengivet fra bogen "Spil Op: om børn, musik og bevægelse" af Erik Lyhne, Michael Madsen og Karen Rønne. Bogen er udgivet på forlaget "Lyren" (ISBN 87-982412-3-0).