Bibliotekspakke: Fake news, research og kildekritik

Med bibliotekspakken Fake news, research og kildekritik bliver der sat fokus på elevernes evne til at være kritiske over for de ting, nyheder og informationer, de møder. Eleverne skal selv finde frem til information og forsøge sig med forskellige informationssøgningsteknikker.

Formål

- At eleverne lærer at være kildekritiske og kunne skelne mellem troværdige og utroværdige kilder.
- At eleverne lærer forskellige søgeteknikker.

Fag

Dansk (Kommunikation og retorik) (stx, hhx, htx og hf).
Mediefag (Redegøre for forskellen mellem fakta og fiktion, redegøre for forholdet mellem et
medieprodukts udformning og dets målgruppe). 
Samfundsfag (Politik og samfundsfaglige metoder) (stx, hhx, htx og hf).

Tidsforbrug

90 min.

Forberedelse 

Under vejledningen "Sådan gør du" (orange link ovenfor) forklares det, hvordan nedenstående bilag kan anvendes.

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet.

Bilag til download

Relaterede moduler