Binomialfordelingen, B-niveau

"Sandsynlighedsregning og statistik med binomialfordelingen" er en gennemarbejdning og uddybning af forberedelsesmaterialet fra stxA-netforsøget i 2017. Det dækker kernestoffet om binomialfordelingen fra læreplanens B-niveau. Materialet er ligesom forberedelsesmaterialet opbygget, så det lægger op til en høj grad af selvstændigt elevarbejde med mange øvelser. Materialet er udarbejdet af Katja Kofod Svan og Olav Lyndrup.

Som tillæg til materialet er der udarbejdet videovejledninger (TI-Nspire og Geogebra) til alle øvelser og eksperimenter i materialet:

YouTube-kanalen: stxhfmatemu

 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord