Blå historier - små skriveforløb

Blå historier er et eksempel på små afgrænsede skriveforløb, hvor eleven skal arbejde med form og indhold.
COLOURBOX542822.jpg

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan fremstille en tekst, som er skrevet ud fra associationer om farven blå.
  • Eleverne kan opstille en tekst med passende layout.

Undervisningsaktivitet

Eleverne skal løse en opgave med bestemte krav til form og indhold. Herunder også at bruge cd-ord. Opgaven består af et opgaveoplæg med ret faste krav til elevens besvarelse – både hvad angår indhold, layout, filnavn m.m. Eleven skal kunne håndtere 2 åbne dokumenter under arbejdsprocessen - opgaven og besvarelsen.

Som optakt til forløbet snakkes der om sangen ”Se min kjole, den er gul som solen…”. Farver forbinder vi ofte med ting eller oplevelser. 

Eleverne skal tænke på, hvilke ord de forbinder med farven blå. De skal lave et mindmap, hvor de skriver alle de ord, de kommer til at tænke på, når de hører ordet ”blå”. Derefter skal de skrive "En blå historie". Når man læser historien, skal man komme til at tænke på farven blå.

Der angives arbejdsform, arbejdstid, arbejdsproces og krav til det færdige produkt - her et Worddokument. Det sidste punkt bruger eleven som tjekliste, når han/hun mener, opgaven er løst.
I denne opgave skal eleven også lære at indsætte et sidehoved. Forklaring findes i faktaboks. Faktabokse kan bruges til forklaringer på konkrete opgaver.
Det færdige produkt skal formidles - fx i en afleveringsmappe på ElevIntra og et print i farve.

 

Variation og differentiering

Min egen opgave

Her er opgaven omvendt. Eleven udfylder selv opgaverammen med indhold, som klassekammeraterne skal løse. Opgaverne lægges på ElevIntra, og de andre elever må løse opgaverne. 

 

Tips

Billeder Creative Commons

Lad eleverne søge efter billeder på Creativecommons.dk Søg på blå eller blue.

Hvad gør læreren?

Læreren lægger opgaven på ElevIntra, så eleverne kan hente den.

Efter gennemførelsen af forløbet sender læreren en mail til eleverne med evalueringsspørgsmålene.

Hvad gør eleverne

Eleverne henter opgaven på ElevIntra og løser opgaven i et Worddokument.

Besvarelsen printes ud i farver og gemmes i en afleveringsmappe på ElevIntra.

Eleverne skriver et refleksionsbrev til læreren på Skolekom.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan fremstille en tekst, som er skrevet ud fra associationer om farven blå.

Eleverne kan opstille en tekst med passende layout.

Tegn på læring

Eleven skriver en blå historie.

Eleven skriver en blå historie og opstiller tekst med layout, der signalerer farven blå.

Eleven skriver en blå historie og opstiller tekst med layout, der signalerer farven blå og kan begrunde sine valg.

Omsatte læringsmål

 

Tegn på læring

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forløbet kan fx evalueres på Skolekom, hvor eleverne skriver en refleksionsmail ud fra nogle givne punkter. Se vedlagte bilag.

 

 

Forenklede Fælles Mål

Dansk
3. - 4. klasse
Fremstilling (obligatorisk)
Håndskrift og layout (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan anvende enkel, genretilpasset layout (vejledende mål)
Eleven har viden om opsætning af tekst i håndskrift og tekstbehandling (vejledende mål)
Fremstilling (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende (vejledende mål)
Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder (vejledende mål)