Bliver vi klogere, når vi ser det hele lidt udefra?

Nymarksskolen i Kerteminde er blevet sat på Europakortet af seks franske lærere, som i syv dage har overværet, deltaget i og spurgt nysgerrigt ind til undervisningen og alt det, som opfattes som en selvfølge.

Af Kirsten Nellerod, Lærer på Nymarksskolen, Kerteminde 

”Lærerne på vores skole stoler på os.”

Marine, Helene og fire andre franskmænd har fulgt undervisningen i alle klasserne på udskolingen. Gennem deres iagttagelser og nysgerrige spørgsmål åbnes vores øjne over for den hverdag, vi tager for givet.

 De har hørt historieprojekter fremlagt på engelsk. Naturfagspræsentationer om stråling forklaret på engelsk.

De er imponeret over, hvordan vores elever bliver undervist i at formulere sig mundligt og tør stå frem.

De har oplevet brainbreaks, hvor eleverne danser med glæde og entusiasme i aulaen, eller i få minutter står op i klassen og snakker om, hvad de lige har lært.

De har opdaget, at computeren er et naturligt arbejdsredskab i al vor undervisning. I Frankrig bruger alle elever, store som små, papir og blyant.

De bemærker med glæde, at vi har arbejdsmiljøer på gangene, som sammen med kunst på væggene skaber ”hjemlig hygge.” Tydeligvis fremmer dette tillid og nærhed mellem lærere og elever. 

De hører, at lærere og elever lytter til hinanden og arbejder med hinandens ideer.

 ”Når vi bliver undervist på både dansk og engelsk, så husker vi det bedre.”

”Det er en udfordring, fordi vi ikke bare lige kan slå over i dansk.”

Vores elever oplever, at de kan kommunikere med de franske lærere uden problemer, hvilket styrker deres selvtillid og lyst til at tale engelsk i alle sammenhænge.

 Bliver vi så klogere, når vi ser os selv udefra?

Ja, - vil vores elever nok sige. Vi oplever, at det, vi lærer, tør vi, og det kan vi bruge.

Ja, - vil de danske lærere sige. Vi skaber trygge læringsmiljøer og udadvendte elever med sikker faglig viden.

Ja, - vil de franske lærere sige. I vores undervisning vil vi satse mere på mundtlighed og tillid, og vores skole skal gøres hyggeligere.

Ja, - vil de franske elever hjemme i Frankrig nok sige. Pludselig skal de lave brainbreaks og skrive på computer. Arbejdsmiljøer opstår på gangene, hvor de kan arbejde uden at være konstant overvåget af læreren. ”Hjemlig hygge” spredes, og kunst på væggene opstår.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Tema