Brætspil om Martin Luther

Denne aktivitet kan bruges som afslutning på og evaluering af et undervisningsforløb om Martin Luther, eller som en ekstra opgave i undervisningen.

I spillet skal eleverne bruge deres viden om Martin Luther. 

Brætspillet kan man selv indskrænke eller udvide, alt efter hvilken kilde der bruges til emnet om Luther. Under relaterede tekster m.m., kan man finde links til arbejdet med Martin Luther. Spørgsmålene og spilllepladen ligger under relaterede filer.

Spillet er lavet af lærer Jane Larsen.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleven kan bruge det lærte om Martin Luther i brætspillet.

Undervisningsaktivitet

Spillet gennemføres i grupper a maks. 4. Det handler om at kunne svare rigtigt på flest spørgsmål og derved vinde spillet. 

Det er vigtigt, der efterfølgende samles op på spillet og uafklarede spørgsmål. 

Hvad gør læreren?

Læreren printer spillet til det antal grupper, der er i klassen, og sørger for, der er en spillebrik til hver elev og en terning til hver gruppe.

Der laves grupper med maks. 4 i hver.

Læreren præsenterer spillet for eleverne og gennemgår reglerne. 

Hvad gør eleverne?

Eleverne deltager aktivt i spillet.

Når spillet er slut, bidrager eleverne til den fælles snak om uklarheder, de har oplevet undervejs. 

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej – eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

  • Eleven kan bruge det lærte om Martin Luther i brætspillet.

Tegn på læring

  1. Eleven deltager i spillet og svarer på enkelte spørgsmål

  2. Eleven svarer på de fleste spørgsmål i spillet

  3. Eleven udviser stor viden og svarer på alle de stillede spørgsmål

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Kristendomskundskab
4. - 6. klasse
Kristendom (obligatorisk)
Kristendommens historie (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold (vejledende mål)
Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold (vejledende mål)