Brud og det gode samfund

Undervisningsforløb om brud og det gode samfund.

Undervisningsforløb

Tegning af by

Det gode samfund

Undervisningsforløb omhandlende forestillinger om det gode samfund, hvor alle fagene kommer i spil. Fokus er bl.a. på politiske ideologier, velfærdsmodeller, utopier og zionistiske forestillinger og afsluttes med en synopsis.
Mand truer med pistol

Kriminalitet

Der vil altid være en straf; men hvordan og hvorfor er til evig diskussion. I dette forløb præsenteres eleverne for en række forskellige opfattelser af forbrydelse og straf og skal lære at forklare, hvad disse forskellige ideer bunder i.
menneskerettighederne.jpg
© Amnesty International

Menneskerettigheder og Danmark

Overholder Danmark menneskerettighederne? Ideer til et tværfagligt undervisningsforløb, der er rettet mod en virkelighedsnær problemstilling og som giver mulighed for at arbejde med innovation.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png