Brug artikler fra Videnskab.dk til at inspirere eleverne i biologiundervisningen.

Videnskabelige artikler kan være en god indgangsvinkel til fx en etisk diskussion eller som inspiration til et fagligt emne
Børn og lærer læser på tablet

Når der arbejdes med forskellige emner i biologiundervisningen, kan det være godt at inspirere eleverne til at læse om forskning indenfor biologiens verden. På Videnskab.dk kan man finde en stor mængde af artikler indenfor det naturvidenskabelige område.

Der er gode søgefunktioner på hjemmesiden, og der findes artikler om næsten alt.

Artiklerne kan f.eks. også bruges som inspiration, når eleverne skal arbejde med problemstillinger i fællesfaglige forløb. Hvis eleverne læser et bredt udvalg af naturvidenskabelige artikler, kan deres undren over andre ting vækkes. Man kan lade eleverne læse forskellige tekster i grupper, og derefter lade dem give et kort referat til resten af gruppen. De kan fx fortælle hvad de undrede sig over eller kom til at tænke på, da de læste teksten. Man kan i fællesskab samle op i klassen og lade dem fortælle, hvilke nye spørgsmål det har givet anledning til at undersøge.

Det er let at søge på videnskab.dk. Man kan som lærer udvælge en række artikler inden for det fællesfaglige område, som eleverne skal arbejde med. Det kunne fx være omkring stråling eller kost.

Artiklerne på Videnskab.dk er gode til at træne faglig læsning og skrivning.  Man kan bl.a. have fokus på de fagudtryk teksterne indeholder.

Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af artiklerne:

  • Arbejdet med teksterne gribes forskelligt an, da det afhænger bl.a. af, hvorvidt artiklerne bruges før eller efter et forløb. Hvis de bruges i starten af et forløb, kan man hjælpe eleverne med bedre at forstå teksten. Det kan gøres ved fælles at have en dialog om, hvilken forforståelse de har indenfor området. De faglige begreber, som eleverne. kan huske, skrives ned, og der tales kort om deres betydning.
  • Det er også vigtigt, at eleverne kender læseformålet.  Her tænkes fx, om de skal inspireres til at gå i gang med et emne, om de skal kunne genfortælle teksten, eller om de efterfølgende skal kunne svare på spørgsmål om teksten
  • Teksten læses i små grupper, hvor en læser op, en noterer svære ord, og en genfortæller de enkelte afsnit. På denne måde kan de svage læsere også få noget ud af teksten, og de kan i fællesskab prøve at finde betydningen af de svære ord. 

De nedenstående tekster er kun et lille udvalgt af de tekster, som findes på videnskab.dk, men er tænkt som inspiration til forskellige emner i biologiundervisningen:

 

Prøv f.eks. at anvende disse artikler som inspiration i evolutionsundervisningen:

Nedenstående link er en artikel om, hvordan forskerne har undersøgt, hvorfor menneskets næser er så vidt forskellige rundt omkring i verden, og om der er en evolutionær sammenhæng til fx klimatilpasning.

Tryk for at læse artikel

Nedenstående artikel handler om, hvilken evolutionær udvikling blæksprutter har gennemgået, og hvorfor det bl.a. har været en fordel for den ikke at have nogen skal.

 

Tryk for at læse artikel

Eller fx disse artikler, når eleverne skal se, hvordan man bl.a. arbejder med gener og DNA i forskerverdenen. 

Nedenstående artikel handler om, hvordan planter kan fordoble deres kromosomer og udnytte det til fx at krydse sig med andre arter, og dermed udvikle sig på den måde. Det er vigtigt, at eleverne i forvejen har lært om kromosomer og celledeling.

  

Tryk for at læse artikel

Nedenstående artikel handler om, hvordan man vha. DNA kan undersøge, hvordan og hvornår de første moderne mennesker har forladt Afrika, og har parret sig med neandertalerne.

 

Tryk for at læse artikel

Nedenstående artikel handler om, hvordan man tilbage i 1860’erne undersøgte celler og senere fandt ud af, at det de allerede dengang fandt var DNA. Det er altså en artikel om, hvordan videnskaben har fundet frem til viden om DNA, gener og arvemateriale.

Tryk for at læse artikel

Nedenstående artikel handler om, hvordan motion kan aktivere de gener i musklerne, som giver styrke og energi til bevægelse.

 

Tryk for at læse artikel