Brug eksterne læringsmiljøer i naturfag

Brug af eksterne læringsmiljøer i naturfag gør undervisningen mere virkelighedsnær for eleverne.

Naturfaglige ekskursioner skal som al mulig anden undervisning planlægges. Hertil findes der flere forskellige planlægningsværktøjer, som læreren med fordel kan inddrage. Læreren vil med forudgående fokus på planlægning over gennemførelse til efterbehandling kunne sætte skærpet fokus på netop det, som er intentionen for elevernes læringsudbytte i det eksterne læringsmiljø.

For at kunne formalisere brugen af eksterne læringsmiljøer, og konkret anvende dem som ressource til den mere formelle undervisning, kan det være en fordel at inddrage en simpel model, i hvilken overvejelser før, under og efter skitseres. Et sådan eksempel på en brugbar model findes i materialet fra Økologisk Landsforening ”Inspirationer til ekskursioner” af Søren Breiting & Dorte Ruge. Herunder er vist et eksempel på modellens anvendelse.

Før

Hvilken ekskursion vil være et oplagt supplement til den igangværende undervisning?

Hvilke data skal eleverne indsamle på ekskursionen – og hvordan?

Under

Deltagelse ved at udfordre eleverne på deres brug af fagbegreber.

Medhjælpe til at dataindsamlingen huskes.

Efter

Bearbejdning af indsamlede data - også de uforberedte.

Opfølgning på ekskursionen som ressource for den igangværende undervisning.

Ovenfor er blot vist enkelte af de didaktiske overvejelser, man som lærer med fordel kan stille sig selv før, under og efter ekskursioner til et eksternt læringsmiljø. I nævnte materiale vil der være andre eksempler herpå (se under relaterede filer).

Under relaterede filer ligger et eksempel på en eksemplarisk udfyldt planlægningsmodel, som den kunne se ud i forbindelse med en ekskursion til et renseanlæg. Eksemplet indeholder desuden konkrete forslag til, hvilke fagbegreber der kan være i spil, og som eleverne derfor skal tilegne sig.  

Eksterne læringsmiljøer

Udeskole
- en eller flere dage om ugen
- i sammenhæng med øvrig undervisning

Feltarbejde
- Hypotesetestende
- Problemorienteret
- Opdagelsesorienteret
- Færdighedstrænende

Museer

Sciencecentre

Virksomhedsbesøg

Hvad der forstås ved eksterne læringsmiljøer kan man få en forståelse for på hjemmesiden Astra.dk i materialet ”Eksterne læringsmiljøer og naturfagsundervisning” af Ulla Hjøllund Linderoth og Pernille Ulla Andersen (se under relaterede filer).
I boksen til højre er enkelte af de eksterne læringsmiljøer blevet listet (inspireret af materialet ”Eksterne læringsmiljøer og naturfagsundervisning”).

I nævnte materiale gøres der også rede for 7 udbytter, som eleverne kan opnå ved læreres brug af eksterne læringsmiljøer.

Eksterne læringsmiljøer har for eleverne det potentiale, at de vil kunne perspektivere naturfagsundervisningen til omverdenen. Omvendt vil elevernes læringsudbytte fra det eksterne læringsmiljø kunne skabe betydning i forhold til undervisningens indhold generelt.
Læreren kan sammen med både eleverne og evt. formidleren ved det eksterne læringsmiljø på forhånd fastsætte, hvordan fx dataindsamlingen skal foregå ved besøget. Erfaringer herfra vil eleverne efterfølgende kunne anvende ved arbejdet med både mono- og fællesfaglige forløb.

Relaterede filer

Et vejledningsmateriale for lærere fra Økologisk Landsråd om overvejelser i forbindelse med ekskursioner til eksterne læringsmiljøer.
En artikel fra Astra.dk under "Webantologien: 'Introduktion til naturfagsdidaktik' ". Artiklen beskæftiger sig bl.a. med lærerens rolle i forbindelse med ekskursioner.
Eksempel på brug af planlægningsmodellen "Før/Under/Efter" i forbindelse med ekskursion til renseanlæg.
Eksempel på brug af planlægningsmodellen "Før/Under/Efter" i forbindelse med ekskursion til renseanlæg.

Emneord