Brug videooptagelser som evaluering i fysik-kemi.

Lad eleverne optage deres forsøg med videokameraet i telefonen eller på Ipad, og få på den måde mundtlighed med i undervisningen.

Formål med opgaven:

Evaluering med video

En ”moderne” udgave af en fysik rapport. Denne udgave giver eleverne mulighed for mundtligt at sætte de faglige begreber på forsøget. Samtidig er de nødt til at kunne forklare, hvad det er, de står og laver, samt hvad forsøget går ud på.

Eleverne optager forsøget på video, og deler det med hinanden på Youtube, Skoletube, Facebook eller et andet sted, hvor alle har adgang.

Eleverne får sat faglige begreber og ord på de øvelser/forsøg, de laver. De elever, som ikke er til stede den lektion, hvor forsøget bliver lavet, har mulighed for at se forsøget.

Lad eleverne på skift i grupper optage deres forsøg på video. Det er vigtigt, at det forinden er aftalt med eleverne, hvad det er meningen, at optagelsen skal indeholde. På den måde bliver filmen anvendelig både til repetition og til de elever, som ikke selv får lavet forsøget.

Hvad kan en videooptagelse indeholde:

  1. Hvilke materialer er der brugt til forsøget?

  2. Hvordan er forsøget blevet opstillet?

  3. Hvilke sikkerhedsmæssige krav er der under forsøget?

  4. Hvilke ting skal man være særligt opmærksom på under forsøget?

  5. Hvad sker der under forsøget (her er det vigtigt at eleverne bruger fagtermer, men samtidig må de meget gerne forklare i dagligdagssprog, så de kobler disse to ting med hinanden).

  6. Hvad er konklusionen på forsøget?

  7. Hvad gik evt. galt undervejs, og hvad kunne være gjort anderledes?

 

Det vil være en god ide, hvis eleverne selv er med til at bestemme, hvad, de mener, er vigtigt at få med på videoen. Det er dog også vigtigt, at læreren kommer med bud på, hvad der vil være vigtigt at få med.

Gennemse evt. de første videoer sammen på klassen, så der bliver mulighed for at komme med ros og forbedringsforslag.

 

Forenklede Fælles Mål

Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Kommunikation (obligatorisk)
Ordkendskab (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)