Caseøvelse: Den svære samtale

I denne øvelse præsenteres eleverne for en række konkrete eksempler på svære samtaler om eksempelvis religion, seksualitet og familiekonflikter. De skal reflektere over, hvordan de bedst kan gribe samtalerne an med udgangspunkt i de debatdogmeregler, som de har opstillet.

Formål

  • at eleverne trænes i ytringsfrihed, da casene, med udgangspunkt i hverdagsagtige situationer, som de forventes at have en umiddelbar holdning til, lægger op til konflikt
  • at træne elevernes evne til at lytte og spørge nysgerrigt til hinandens holdninger, overveje  andres argumenter og samtidigt anerkende, at de ikke nødvendigvis bliver enige.
  • at eleverne lærer at forholde sig til frihedsrettighederne ved at genkende dem i      hverdagssituationer.

Fag

Dansk (Fremstilling og Kommunikation), Samfundsfag (Sociale og kulturelle forhold).

Tidsforbrug

45 min.

Forberedelse 

Under vejledningen "Sådan gør du" (orange link ovenfor) forklares det, hvordan nedenstående bilag kan anvendes.

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet. 

Bilag til download

Relaterede moduler