Caseøvelse: Den svære samtale

I denne øvelse præsenteres eleverne for en række konkrete eksempler på svære samtaler om for eksempel religion, seksualitet og familiekonflikter. De skal reflektere over, hvordan de bedst kan gribe samtalerne an med udgangspunkt i de debatdogmeregler, som de har opstillet.

Formål

  • at eleverne trænes i ytringsfrihed, da casene, med udgangspunkt i hverdagsagtige situationer, som de forventes at have en umiddelbar holdning til, lægger op til konflikt
  • at træne elevernes evne til at lytte og spørge nysgerrigt til hinandens holdninger, overveje andres argumenter og samtidigt anerkende, at de ikke nødvendigvis bliver enige
  • at eleverne lærer at forholde sig til frihedsrettighederne ved at genkende dem i hverdagssituationer

Fag

Dansk, Samfundsfag.

Tidsforbrug 

45 min. 

Forberedelse

Under vejledningen "Sådan gør du" (orange link ovenfor) forklares det, hvordan nedenstående bilag kan anvendes.

Det vil være en fordel, hvis holdet inden gennemførelse af denne aktivitet har været igennem øvelsen ”Dogmeregler for god debatkultur”.

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet

Bilag til download