CFU - Centre for Undervisningsmidler i Danmark

CFU er resurse- og udviklingscentre for grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner. CFU udlåner læremidler, vejleder om brugen af dem og udbyder faglige og pædagogiske kurser og temadage.

Spredt ud over landet ligger CFU’erne under samme lov med fælles kerneydelser. Centrene er forankret i regionernes professionshøjskoler og har afdelinger landet over. 

Klik på kortet for at gå til de enkelte CFU’ers hjemmeside:

CFU København CFU Færøerne CFU Grønland CFU Bornholm CFU Nordjylland VIA CFU CFU UC Syd CFU UC Syd Center for Undervisningsmidler UCL CFU Sydslesvig CFU Sjælland

Kerneydelser

CFU’ernes omdrejningspunkter er læremidler, vejledning og kurser – med følgende tilbud til undervisere: 

• Udlån af læremidler til egen inspiration og information
• Udlån af læremidler til brug i undervisningen med eleverne
• Formidling af viden om læremidler
• Faglig, didaktisk vejledning med pædagogiske fagkonsulenter
• Fagfaglige og pædagogiske kurser og temadage.

CFU-foreningen

Som enheder i seks professionshøjskoler har CFU’erne etableret et nationalt tæt, forpligtende samarbejde om videndeling, en effektiv drift og et ensartet serviceniveau på de lovbestemte opgaver. Centrene i Sydslesvig, på Færøerne og i Grønland er associerede samarbejdsparter. 

CFU Danmark varetager blandt andet relationerne til nationale samarbejdsparter, herunder samarbejdet med forlagsbranchen og AVUmedier, et af CopyDan selskaberne. CFU Danmark har også ansvaret for det overordnede samarbejde med leverandøren om drift og udvikling af centrenes fælles forretningssystem, DantekBooking.

CFU Kurser og Vejledning

Kurser & temadage
© CFU

Kurser og temadage

CFU’ernes kurser og temadage har aktuelle fag-faglige og pædagogiske/didaktiske emner i centrum - alle med praksisnærheden som fællesnævner.
814301_.jpg

Pædagogisk vejledning

CFU’s pædagogiske fagkonsulenter står til rådighed for lærergrupper og fagudvalg med vejledning om læremidler og undervisning
Vurdigi.dk - vurdering af digitale læremidler
© Centre for Undervisningsmidler

Vurdigi - vurdering af digitale læremidler

CFU’s online værktøj Vurdigi hjælper lærere med at vurdere kvaliteten af digitale læremidler. 
 Vurdigi kan bruges til både portaler, forløb, apps og øvrige digitale læringsresurser.
Ungdoms- og voksenuddannelserne
© Colourbox

Ungdoms- og voksenuddannelserne

Ved siden af grundskolen servicerer CFU også ungdomsuddannelserne og VUC med kurser og pædagogisk vejledning i valg og brug af læremidler.

CFU Læremidler

mitCFU - lån og stream materialer til din undervisning
© CFU UCC

mitCFU

mitCFU er den fælles digitale inspirations- og søgeplatform for alle Centre for Undervisningsmidler i Danmark.
Udlån af læremidler
© CFU

Udlån af læremidler

Undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne kan på CFU låne en lang række digitale, trykte og konkrete læremidler.
mitCFU - streaming af film og TV-udsendelser
© CFU UCC

Streaming af film og tv

På mitCFU kan undervisere få nem og hurtig adgang til alverdens levende billeder. Mere end 30.000 undervisningsrelevante tv-udsendelser samt en del kort-, dokumentar- og spillefilm kan streames direkte ind i klasseværelset eller derhjemme.
E-bøger i undervisningen
© Centre for Undervisningsmidler

E-bøger i skolen

CFU tilbyder udlån af e-bøger til skolerne. Vi udlåner en lang række skønlitterære e-bøger til alle klassetrin på lige vilkår med almindelige papirbøger. E-bøgerne kan læses på computer, tablet eller mobil.

CFU Events og kontakt CFU

Skolemessen 2018
© CFU

Skolemessen 2018

Onsdag den 18. og torsdag den 19. april 2018 er der Skolemesse i Aarhus – og igen i år er det hele gratis. Registrer dig til messen nu - og bliv en del af to faglige og fornøjelige dage med skole, læring og inspiration på dagsordenen.
Danmarks Læringsfestival
© CFU

Danmarks Læringsfestival

Den 6.-7. marts 2018 inviterer Styrelsen for it og læring og CFU Danmark igen til Danmarks Læringsfestival i Bella Center. Danmarks Læringsfestival er en to-dages udstilling og konference for hele undervisningsverdenen – et forum for videndeling, der har fokus på pædagogisk udvikling, teknologi og innovation.
Centre for Undervisningsmidler i Danmark
© CFU

Kontakt CFU

Her finder du kontaktinformationer for CFU'erne i Danmark.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png