Code.org - App Lab

Design app ved at trække moduler ind, programmer appen med kodeblokke og se JavaScript koden eller rediger den! Den færdige app kan let afprøves på mobilen via et link.

App Lab er et miljø udvilklet af code.org til at lære elever at kode javascript apps først med blokke og senere ved at skrive i tekst. Opret gratis bruger og prøv det på code.org/educate/applab

Introduktionsvideoer 

Til App Lab er der lavet en række velproducerede videoer, der er en integreret del af forløbene. Her er et uddrag af videoer der viser miljøets muligheder: 

Videoerne er fra del 3 og 5 i Code.orgs forløb om Computer Science Principles - her finder du flere videoer og ideer til supplerende øvelser.

Code.org

Code.org er et non-profit undervisningssite udviklet til computer science i USA. De støttes af store it-firmaer både økomisk og ved at bl.a. Bill Gates og Mark Zuckerberg optræder i nogle af instruktionsvideoerne.

Video fra Youtube bringes efter vores opfattelse i overensstemmelse med siteejernes regler. Skulle der alligevel være ophavsretslige problemer, bedes man henvende sig til EMU-redaktøren (se dennes e-mail-adresse under Baggrundsoplysninger nederst på siden) eller til EMU-redaktionen: info@emu.dk.

Kreditering

Udviklet af Jacob Stenløkke Bendtsen, Redaktør for EMU.dk

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png