DM i digitale skills/CRAFT

DM i digitale skills og CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers) er en elevkonkurrence, hvor elever og lærere afprøver nytænkende projekter med fokus på de tværgående temaer It og medier og Innovation og entreprenørskab. Først i lokale forløb, der præsenteres i kommuner, og til sidst i en national finale på Danmarks Læringsfestival, hvor danmarksmesteren i digitale skills bliver kåret.

Vindere af CRAFT på Skolemessen 2018

Onsdag den 18. april 2018 var der konkurrence i CRAFT, og syv hold stillede op i den jyske hovedstad.

 

It-prisen gik til Kerteminde med deres Future Box. De havde programmeret og printet sig til en løsning mod mikroplast i havene. Et helt igennem perfekt projekt, hvor eleverne har haft hjertet med. Tillykke til Kerteminde!

Samarbejdsprisen gik til Cartey.com. Tre elever fra Fredericia, der har lavet en mock-up på en hjemmeside, der skal booste din indkøbsliste. Du skal kunne vælge, hvor mange butikker du vil handle i, om du vil have øko, glutenfri eller andet. De billigste tilbud først. Drengene har udvist et fantastisk samarbejde, målrettet og inkluderende. Tillykke til Fredericia!

Innovationsprisen gik til Horsens med et helt umuligt langt navn :-) 
Skolefagligt uddannelseskompetencepraktisk naturlæringsspor. 
Eleverne fra 4.-6. klasse udarbejdede et spor i naturen med QR-koder og historier. 
Tillykke til alle de dejlige og dygtige unger fra Horsens!

Kolding kommune med "Kom nu, far!" fik Fighterprisen for at ramme en nerve, et svært voksen-problem, som de har løst på bedste børne-vis med gamification blandt andet. Det er ikke kun far, der skal på AULA, men også mor. Vi glæder os til at høre mere, når I får lov at afprøve idéerne. Tillykke til jer

Samarbejde og konkurrence om innovativ problemløsning med it som accelerator

DM i digitale skills og CRAFT-netværket er en god anledning til at afprøve og reflektere over
teknologiforståelse i praksis.

DM i digitale skills er både rettet mod elever og fagprofessionelle. Eleverne får mulighed for at prøve kræfter med teknologiforståelse og innovation. Lærere, pædagoger og skoleledere får et indblik i, hvordan konkret praksis med teknologiforståelse ser ud, friskbagt fra klasselokalet.

CRAFT kan tilføjes et allerede planlagt forløb/projekt, og med it-delen som en understøttende
faktor accelereres fokus på de tværgående og det 21. århundredes kompetencer og teknologi.

CRAFT er afprøvning og videnspredning af innovationsprocesser, skolevirksomhedssamarbejde
samt teknologi som bærende og understøttende element i proces og produkt.

DM i digitale skills

- En elevkonkurrence i “digitale skills” (it, samarbejde og innovation) for elever i kommunerne og med en national finale på Danmarks Læringsfestival

- Teknologi, innovation, kreativitet, samarbejde, sjov og spænding

- Løsning af store eller små problemer fra den virkelige verden ved hjælp af teknologi

- En åben ramme for arbejdet med it og innovation (hvilke design- og innovationsprocesser,
tilgange, samarbejdspartnere etc. er op til de enkelte kommuner)

CRAFT

- Et netværk

- En ramme for en innovativ projektopgave, hvor eleverne arbejder med virkelige problemer og løsninger, og hvor de kommer helt i dybden med de nødvendige kompetencer i forhold til
projektarbejde

- CRAFT-værk, netværksmøder hvor deltagerne udvikler og videndeler didaktik i forhold til samarbejde, innovativ problemløsning og it-anvendelse

- Et support-system fra STIL (start-up, MiniProjekter, materialer og videndeling)

- En konkurrence på Skolemessen

Sådan kommer du i gang med CRAFT

CRAFT

Hvad vil det sige at være med i CRAFT, finde problemer fra den virkelige verden og arbejde med innovation, it i anvendelse og samarbejde?

Hvordan bruger du CRAFT i et allerede planlagt forløb/projekt?

Hvordan kommer du i gang?

Få svar her

Start-up-program

Der vil for kommuner, som ikke har gjort sig erfaringer med CRAFT og DM i digitale skills, være mulighed for få opstartshjælp via et start-up-program. Her faciliterer STILs mentorkorps, at kommunen afprøver en prototype på en lokal elevkonkurrence og på sigt opbygger en bæredygtig model for eventen.

KONTAKT OS
David Garde-Tschertok dgt@stil.dk, 4174 1619
Rikke Thonbort@stil.dk, 3587 8213

Nyheder fra DM i digitale skills (1)

Relaterede filer

Vurderingskriterier for DM i digitale skills
Få et hurtigt overblik over hvad CRAFT er

Relaterede links

Her kan du få al den info, inspiration, tips og tricks du har brug for for at arbejde med CRAFT
CRAFT's videoer. Få inspiration til dit arbejde med det 21. århundredes kompetencer i undervisningen.
Videoguide til processerne research, design, innovation og prototype
Innovativ og digital toning af projektopgaven, IT-fabrikken - elev til elev læring med it og AULA