DM i digitale skills/CRAFT

DM i digitale skills og CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers) er en elevkonkurrence, hvor elever og lærere afprøver nytænkende projekter med fokus på de tværgående temaer It og medier og Innovation og entreprenørskab. Først i lokale forløb, der præsenteres i kommuner, og til sidst i en national finale på Danmarks Læringsfestival, hvor danmarksmesteren i digitale skills bliver kåret.

Samarbejde og konkurrence om innovativ problemløsning med it som accelerator

DM i digitale skills og CRAFT-netværket er en god anledning til at afprøve og reflektere over
teknologiforståelse i praksis.

DM i digitale skills er både rettet mod elever og fagprofessionelle. Eleverne får mulighed for at prøve kræfter med teknologiforståelse og innovation. Lærere, pædagoger og skoleledere får et indblik i, hvordan konkret praksis med teknologiforståelse ser ud, friskbagt fra klasselokalet.

CRAFT kan tilføjes et allerede planlagt forløb/projekt, og med it-delen som en understøttende
faktor accelereres fokus på de tværgående og det 21. århundredes kompetencer og teknologi.

CRAFT er afprøvning og videnspredning af innovationsprocesser, skolevirksomhedssamarbejde
samt teknologi som bærende og understøttende element i proces og produkt.

DM i digitale skills

- En elevkonkurrence i “digitale skills” (it, samarbejde og innovation) for elever i kommunerne og med en national finale på Danmarks Læringsfestival

- Teknologi, innovation, kreativitet, samarbejde, sjov og spænding

- Løsning af store eller små problemer fra den virkelige verden ved hjælp af teknologi

- En åben ramme for arbejdet med it og innovation (hvilke design- og innovationsprocesser, tilgange, samarbejdspartnere etc. er op til de enkelte kommuner)

CRAFT

- Et netværk

- En ramme for en innovativ projektopgave, hvor eleverne arbejder med virkelige problemer og løsninger, og hvor de kommer helt i dybden med de nødvendige kompetencer i forhold til
projektarbejde

- CRAFT-værk, netværksmøder hvor deltagerne udvikler og videndeler didaktik i forhold til samarbejde, innovativ problemløsning og it-anvendelse

- Et support-system fra STIL (start-up, MiniProjekter, materialer og videndeling)

- En konkurrence på Skolemessen

Brug for at vide mere?

KONTAKT OS

CRAFT@stil.dk
David Garde-Tschertok dgt@stil.dk, tlf. 4174 1619
Rikke Thonbo rt@stil.dk, tlf. 3587 8213

Tilmeld dig DKLF 2019 og Skolemessen 2019 her

Tilmelding til DM i digitale skills 2019 på Danmarks Læringsfestival 13.-14. marts 2019:

https://goo.gl/forms/Bd1JGCsjtxyB4RTz2

Tilmelding til CRAFT 2019 på Skolemessen i Aarhus onsdag d. 10. april 2019:

https://goo.gl/forms/IyvllzMS2RvVUPsl1

Nyheder fra DM i digitale skills (1)

Relaterede filer

Vurderingskriterier for DM i digitale skills
Få et hurtigt overblik over hvad CRAFT er

Relaterede moduler

Relaterede links

Kom godt i gang med at arbejde med problemer fra den virkelige verden
CRAFT's videoer. Få inspiration til dit arbejde med det 21. århundredes kompetencer i undervisningen.
Eksempler på elevers arbejde med problemløsning og konkurrencens vurderingskriterier
Videoguide til processerne research, design, innovation og prototype
Inspirationsmateriale til at afholde en lokal CRAFT event i kommunen: