DM i digitale skills/CRAFT

DM i digitale skills og CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers) er en elevkonkurrence, hvor elever og lærere afprøver nytænkende projekter med fokus på de tværgående temaer It og medier samt Innovation og entreprenørskab.. Først i lokale forløb, der præsenteres i kommuner, og til sidst i en national finale på Danmarks Læringsfestival, hvor danmarksmesteren i digitale skills bliver kåret.

Program for CRAFT på Skolemessen 2018

Onsdag den 18. april 2018

ELEVKONKURRENCEN 

Fra 10-14 bedømmes elevholdene. Alle er velkommen til at komme og få inspiration og en snak med deltagerne og deres lærere.

Kl. 15 er der præmieoverrækkelse på scenen

Torsdag den 19. april 2018

Netværket omkring CRAFT deler ud af deres erfaringer med at bringe teknologi og innovation ind i skolernes daglige undervisning og for alle typer elever.

Kom forbi og deltag i drøftelserne.

Kl. 10-12: "Er innovation og teknologi for alle elever?”.

Kl. 12-14: “Hvordan forankres teknologi og innovation i skolernes dagligdag?"

Læs hele programmet her

Praktisk info til deltagere finder du her

Det med småt:

Grupperne bedømmes ud fra 3 kategorier: It-anvendelse, samarbejde, problemløsning og innovation. Se vurderingskriterier i menuen til højre

Der er plads til 10 hold.  

Et hold består af 3-5 elever og en lærer + en anden fra kommunen.
Målgruppen er 5.-8. klasse

Holdene kan stille op fra kl 9.00.
Kl. 10.00 starter dommerrunderne.

Lærerne er en del af dommerpanelet og vil blive introduceret til dommergerningen umiddelbart før 10.00.

Hvert hold får 1 bord (75x75 cm) samt en skillevæg. Se huskelisten i højre menu for hvad I ellers skal have med

Elevholdene får 5 minutter til at pitche for dommerne, de næste 5 minutter er det dommernes spørgetid.

Tilmeld dit hold her

Tilmeld dig som dommer (som minimum holdets lærer, men også gerne en fra kommunen /skolen)

Kontakt Rikke eller David hvis du har spørgsmål til konkurrencen

Samarbejde og konkurrence om innovativ problemløsning med it som accelerator

DM i digitale skills og CRAFT netværket er en god anledning til at afprøve og reflektere over
teknologiforståelse i praksis.

DM i digitale skills er både rettet mod elever og fagprofessionelle. Eleverne får mulighed for at prøve kræfter med teknologiforståelse og innovation. Lærere, pædagoger og skoleledere får et indblik hvordan konkret praksis med teknologiforståelse ser ud, friskbagt fra klasselokalet.

CRAFT kan tilføjes et allerede planlagt forløb/projekt og med it-delen som en understøttende
faktor, accelereres fokus på de tværgående og det 21. århundredes kompetencer og teknologi.

CRAFT er afprøvning og videnspredning af innovationsprocesser, skole-virksomhedssamarbejde
samt teknologi som bærende og understøttende element i proces og produkt.

DM i digitale skills

- En elevkonkurrence i “digitale skills” (it, samarbejde og innovation) for elever i kommunerne og med en national finale på Danmarks Læringsfestival

- Teknologi, innovation, kreativitet, samarbejde, sjov og spænding

- Løsning af store eller små problemer fra den virkelige verden ved hjælp af teknologi

- En åben ramme for arbejdet med it og innovation (Hvilke design- og innovationsprocesser,
tilgange, samarbejdspartnere etc. er op til de enkelte kommuner)

CRAFT

- Et netværk

- En ramme for en innovativ projektopgave, hvor eleverne arbejder med virkelige problemer og løsninger, og hvor de kommer helt i dybden med de nødvendige kompetencer i forhold til
projektarbejde

- CRAFTværk, netværksmøder hvor deltagerne udvikler og videndeler didaktik i forhold til samarbejde, innovativ problemløsning og it-anvendelse

- Et support-system fra STIL (start-up, MiniProjekter, materialer og videndeling)

- En konkurrence på Skolemessen

Sådan kommer du i gang med CRAFT

CRAFT

Hvad vil det sige at være med i CRAFT, finde problemer fra den virkelige verden og arbejde med innovation, it i anvendelse og samarbejde?

Hvordan bruger du CRAFT i et allerede planlagt forløb/projekt?

Hvordan kommer du i gang?

Få svar her

Start-up-program

Der vil for kommuner, som ikke har gjort sig erfaringer med CRAFT og DM i digitale skills, være mulighed for få opstartshjælp via et start-up-program. Her faciliterer STIL’s mentorkorps, at kommunen afprøver en prototype på en lokal elevkonkurrence og på sigt opbygger en bæredygtig model for eventen.

KONTAKT OS
David Garde-Tschertok dgt@stil.dk, 4174 1619
Rikke Thonbo rt@stil.dk, 3587 8213

Relaterede filer

Vurderingskriterier for DM i digitale skills
Få et hurtigt overblik over hvad CRAFT er

Relaterede links

Her kan du få al den info, inspiration, tips og tricks du har brug for for at arbejde med CRAFT
CRAFT's videoer. Få inspiration til dit arbejde med det 21. århundredes kompetencer i undervisningen.
Videoguide til processerne research, design, innovation og prototype
Innovativ og digital toning af projektopgaven, IT-fabrikken - elev til elev læring med it og AULA