Cultural Encounters

Undervisningsforløbet "Cultural Encounters" er et inspirationsforløb, der beskriver læringsmålstyret undervisning i faget engelsk i 8.-9. klasse.

Introduktion

Cover til inspirationsforløbet "Cultural Encounters"

”Cultural Encounters” er et globalt inspirationsforløb, som har fokus på kulturmøder. Eleverne kommer til at arbejde med det dynamiske kultursyn og forståelsen af, at kulturer kan anskues set udefra eller set indefra.

Eleverne opnår en forståelse for deres egen rolle i kulturmøder igennem samtaleøvelser, en præsentationsopgave, og ved at relatere deres eget liv til tekster fra ghanesisk populærkultur.

Endelig vil eleverne producere retningslinjer for begrebet ”verdensborger”, og de vil herigennem reflektere over egne fordomme og måder, de møder andre kulturer på. 

Formål:

Formålet med forløbet er, at eleverne tilegner sig færdigheder og viden inden for de regionale forskelle i det engelske sprog samt om andre kulturer. Dette skal sætte dem i stand til at forstå, forklare og diskutere på engelsk om kulturelle og samfundsmæssige forhold i internationale kulturmøder. 

Fag og klassetrin

Engelsk, 8.-9. klassetrin

Planlægningsfasen (4)

 

Planlægning af undervisningsforløb

Figuren er en relationsmodel, der viser fire indbyrdes afhængige faktorer i læringsmålstyret undervisning.
I denne fase udvælges Fælles Mål i forhold til, hvad der er det nye, eleverne skal kunne og vide efter forløbet.

Undervisningsaktiviteter

Tegning af fem hænder i forskellige farver
Undervisningsaktiviteter er de planlagte aktiviteter, som skaber læringsmuligheder for alle elever, så de kan nå læringsmålene for forløbet.

Tegn på læring

Tankebobler og tegn, der illustrerer tegn på læring
Tegn på læring tydeliggør eleverne opnåede læring i forhold til det nye de skal lære og niveauet for elevernes målopfyldelse.

Vis alle Vis færre

Gennemførelselsfasen (3)

Lektion 3 og 4: Popular Culture from Ghana

Et fotografi af den ghanesiske rapper M.anifest
© Jason Williamson
I 3. og 4. lektion anvender eleverne deres viden om kulturmøder i mødet med ghanesisk populærkultur – her eksemplificeret ved den - i Ghana og Vestafrika - særdeles populære rapper M.anifests tekster og musikvideoer.

Lektion 5 og 6: Global Citizenship and Cultural Encounters

En illustration, der viser fællesskab
© Colourbox
I 3. og 4. lektion anvender eleverne deres viden om kulturmøder i mødet med ghanesisk populærkultur – her eksemplificeret ved den - i Ghana og Vestafrika - særdeles populære rapper M.anifests tekster og musikvideoer.

Evaluering (1)

Evaluering

Evaluering med smileys
Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida

Forenklede Fælles Mål

Engelsk
8. - 9. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Lytning (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan forstå hovedindholdet af autentiske tekster om samfundsrelaterede emner (vejledende mål)
Eleven har viden om kombination af teknikker til lytning (vejledende mål)
Kultur og samfund (obligatorisk)
Interkulturel kontakt (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan kommunikere om egne og andres kulturmøder (vejledende mål)
Eleven har viden om potentielle konfliktpunkter i kulturmøder (vejledende mål)

Relaterede filer

Inspirationsforløbet "Cultural Encounters"som PDF.

Relaterede links

En kort introduktion til læringsmålstyret undervisning.