Danmark og verdens fattige

Undervisningsmateriale om Danmarks rolle i udvikling og international udviklingsbistand. Materialet består af små lettilgængelige film med historiske klip, vidnesbyrd samt underfundige positionsfilm, en fyldig lærervejledning og værktøjskasser. Materialet er udarbejdet til brug i samfundsfag på de gymnasiale uddannelser, men kan også bruges til tværfagligt samarbejde med naturgeografi og dansk samt i forbindelse med udarbejdelse af SRO, SRP og AT.

Fra lilleput til global aktør

Efter 2. verdenskrig bliver en række tidligere kolonier i Afrika og Asien selvstændige. De nye og fattige nationer har brug for hjælp, og Danmark er kommet så meget på benene, at tanken om at hjælpe de nye nationer i gang, tager form. 

Udviklingsbistanden sættes i gang som en folkesag, og Danmark bliver – efter en beskeden og tøvende start – en bistandspolitisk stormagt. Men optimismen fra de tidlige 1960'ere holder ikke, hverken i Danmark eller i udviklingslandene.

Dansk AV Produktion ved Anders Dencker Christensen i samarbejde med Visual Story ved Peter Zeuthen, Jesper Heldgaard og Anne Lise Bennedsen, 2014.

Undervisningsmaterialet "Danmark og verdens fattige" har til formål at sætte temaet udvikling og Danmarks udviklingsbistand højere på dagsordenen i undervisningen. Udviklingsbistanden bliver præsenteret som en af de konkrete måder, som Danmark agerer på i en stadig mere globaliseret og kompleks verden.

16 små film med lærervejledning

Her er et nyt undervisningsmateriale, som via film fortæller historien om Danmarks bistand til verdens fattigste. Derudover en fyldig og gennemtænkt lærervejledning med et forløb om udvikling og bistand, som opfordrer kursisterne til at tage stilling og komme med egne løsninger på verdens komplekse udfordringer. Temaerne der bliver behandlet i de 12 små film er:

  1. Fra lilleput til global aktør. Omhandler Danmarks start i internationalt samarbejde efter 2.verdenskrig. I vidneberetningsfilmen fortæller Holger Bernt Hansen om de første år han var involveret i dansk udviklingsbistand. Han var i Uganda og undervise på universitetet.

  2. De hvide elefanter. Om diverse store projekter, der brød sammen, da bistanden ophørte og den efterfølgende selvransagelse. I vidneberetningsfilmen fortæller Holger Bernt Hansen om forskellige eksempler på projekter, der gik galt. Han fortæller også, hvad folk lærte af de hvide elefanter.

  3. De gode historier - fra bistand til udviklingssamarbejde. Hvordan donorer starter med at lytte til udviklingslandenes behov, og om hvordan de begynder at samarbejde med hinanden. I vidneberetningsfilmen fortæller Holger Bernt Hansen om forandringerne efter den kolde krigs ophør og selvransagelsen i Danida. Han fortæller også, hvordan bistand begyndte at blive givet for at fremme formål som demokrati, menneskerettigheder og et renere miljø.

  4. Vi giver med den ene hånd - og tager med den anden. Hvordan verdenshandel og klimaforandringer spiller en afgørende rolle i forholdet mellem rige og fattige lande. I vidneberetningsfilmen fortæller Holger Bernt Hansen om, hvordan han har oplevet at de nye emner så som retfærdig verdenshandel og klimaforandringer har påvirket dialogen mellem rige og fattige lande.

  5. Lille land, hvad nu? Om FN's 2015-mål og om konflikter i skrøbelige stater. I vidneberetningsfilmen fortæller Holger Bernt Hansen om de store forandringer, der er sket siden 1962. Han kommer med sit syn og vurderer, om bistanden har gjort en forskel.

  6. Udvikling = Lykke? Omhandler hvordan udviklingen kan forandre lokal kultur, og hvordan Bhutan håndterer det via en målestok for bruttonationallykke. I vidneberetningsfilmen fortæller Holger Bernt Hansen om sine egne besøg i Bhutan, hvor udvikling og vækst støder sammen med ønsket om at bevare den oprindelige kultur.

Holdningsfilm

NB: Filmene om de fire holdninger bør først ses efter de øvrige film!

Udover disse 12 film er der også fire holdningsfilm i materialet. Disse fire film er en konstruktion og præsentation af de fire tydeligste holdninger, som danskere har til bistand. Filmene om positioner bør ses efter man har set de øvrige film.

Inspiration til undervisningen

  • 6 baggrundsfilm om Danmarks udviklingsarbejde à 5-8 minutters varighed
  • 6 tilhørende vidneberetningsfilm med professor Holger Bernt Hansen à 5-8 minutters varighed
  • 4 holdningsfilm med skuespilleren Jon Lange á 1-2 minutters varighed.
  • 1 værktøjskasse tilknyttet hver baggrundsfilm samt en generel værktøjskasse til brug for eleverne i det videre arbejde med opgaver i forløbet.

Man kan arbejde med materialet på mange måder og fra mange vinkler. Lærervejledningen indeholder et forslag til et fleksibelt undervisningsforløb. Her findes i alt 14 materialer med indhold om blandt andet: partiernes holdning til udviklingsarbejde, udviklingsbegreber, udviklingsteorier, strategien for Danmarks udviklingsarbejde, holdninger til udviklingsarbejde og meget andet.

Gennem forløbet, hvor nogle af de samfunds- og udviklingsfaglige problemstillinger der er med i læreplanerne for faget samfundsfag præsenteres helt konkret i filmmaterialet, kommer eleverne til at arbejde konkret og i dybden med stoffet. De får gennem filmene med skuespilleren Jon Lange præsenteret forskellige holdninger til udvikling og udviklingsbistand, og får ved hjælp af opgaverne mulighed for at diskutere og danne egne fagligt begrundede synspunkter.

Underviseren kan vælge at køre hele forløbet eller tage de moduler ud der er særlig relevante. Elevernes notater og svar på spørgsmål kan deles fx i Google-dokumenter. Diskussioner om udviklingsarbejde mm. kan foregå i klassen eller i digitale fora som fx på Facebook eller på blogs.

Forslag

Anvend et par lektioner til at se alle filmene. Det kan enten gøres i små grupper eller i klassen. Svar på lærervejledningens filmnære spørgsmål efter hver film.

Vælg dernæst nogle af modulerne ud - vælg fx modul 5: Diskussion ud fra udviklingsteorier. Her skal eleverne diskutere forskellige spørgsmål vedrørende Danmarks årlige bistand på 16 mia. kroner og interesserne i udviklingslandene. Udviklingsteorierne skal anvendes i diskussionen og analysen. Sæt en Facebook-gruppe op, hvor alle elever bidrager med skriftlige indlæg i debatten. Afrund med en afslutningsdebat i klassen.

Anbefaling fra producenterne

Producenterne anbefaler et forløb, hvor alle seks baggrundsfilm samt de seks film med Holger Bernt Hansen ses før klassen arbejder videre med filmene i diskussioner via sociale medier og i individuelle oplæg. I lærervejledningen findes spørgsmål til det redegørende nivea til hver af filmene. Disse spørgsmål kan anvendes ved det primære gennemsyn af filmene.

Materialet er udarbejdet til brug i samfundsfag på de gymnasiale uddannelser, men kan også bruges til tværfagligt samarbejde med naturgeografi og dansk samt i forbindelse med udarbejdelse af SRO, SRP og AT.

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida

Relaterede filer

Lærervejledningen til "Danmark og verdens fattige" indeholder spørgsmål til de 12 film, diskussionsforslag, et undervisningsforløb med 14 moduler inkl. opgaver, generel værktøjskasse, baggrundsinformation og bilag.
Værktøjskasser til "Danmark og verdens fattige" indeholder relevante referencer og links til hver enkelt film samt til materialet som helhed.

Relaterede links

På Danidas undervisningssite udviklingstal.dk finder du masser af brugbar information, rapporter, tabeller og tørre tal. Kilderne til alle tal og fakta er angivet og er de mest pålidelige på området.
Verdenskort med indgang til oplysninger om de lande, som Danida samarbejde med.
Portalen er indgang til et væld af informationer og aktører på udviklingsfronten. Dertil kommer at Globalnyt.dk har en velfungerende søgefunktion, der gør, at man meget hurtigt kan finde relevant – og dansksproget – materiale om det land eller det tema, som man søger:
Kampagneorganisation med deltagelse både af private udviklingsorganisationer, erhvervsorganisationer, private virksomheder, Danida, UNDP m.fl. Har gode tema-sider om 2015-målene og meget andet. Her finder du også en oversigt over de mange danske udviklingsorganisationer og deres hjemmesider:
Er du interesseret i at vide, hvad Udenrigsministeriet beskæftiger sig med? Så har din organisation, forening eller lignende mulighed for at bestille et foredrag inden for forskellige emner. Foredragene vil primært finde sted i Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København K.