Danmarks Arealinformation på Danmarks Miljøportal

Her finder du et digitalt kort over Danmark med mange forskellige datalag. Der kan tegnes og skrives i kortene, og de kan printes.
Danmark

Danmarks Miljøportal, der er et partnerskab mellem kommunerne, Danske Regioner og Miljøministeriet, står for det interaktive kort Danmarks Arealinformation.

Brug af kortet kræver installation af det gratis værktøj Silverlight, som du finder link til på denne side.

I kortet er der mulighed for at zoome ind på en udvalgt region eller nærområde. Herefter kan der vælges de ønskede datalag, f.eks. jordforurening, administrative grænser eller højdemodel over landskabet.

Der kan også arbejdes med landskabets udvikling, ved at lægge transparente flyfotos og topografiske kort fra de seneste 100 år over det aktuelle kort.

Det interaktive kort er brugervenligt og kan bruges af eleverne til undersøgelse af lokalområdet.

I den indbyggede værktøjslinje Her kan jeg...  kan der måles afstande, skrives og indsættes figurer samt søges informationer på kortet.

Produceret i samarbejde med

Miljø- og Fødevareministeriet

Relaterede links

Værktøjet Silverlight fra Microsoft