Danmarks industrialisering: Peder Madsens Gang (4). Prostitution og børns forbudte lege

Giv eleverne indblik i den mere utugtige side af tilværelsen under industrialiseringen gennem arbejdet med denne sides kilder.

Introduktion

Peder Madsens Gang
© ”Det forsvundne Kjøbenhavn”, 1877

Tegneren Peter Klæstrup har søgt at fange nattelivet i Peder Madsens Gang. Det var præget af de mange bordeller, der indtil 1869 fandtes i den smalle gyde. Tegningen findes i P. Klæstrup: Det forsvundne Kjøbenhavn, 1873.

Bordellerne trivedes i bedste velgående i den snævre Peder Madsens Gang. De prostituerede var særdeles synlige i gadebilledet og levede side om side med gydens øvrige beboere.

Prostitution blev tolereret af byens politi, hvis kvinderne vel at mærke lod sig registrere som prostituerede og jævnligt lod sig undersøge for kønssygdommer.

Det tætte samvær mellem prostituerede og gydens øvrige beboere, ikke mindst børn og unge, vakte bekymring hos myndighederne. Bekymringen gjaldt ikke kun for Peder Madsens Gang, men overhovedet børn og unge, der boede i de af byens ejendomme, hvorfra der også blev drevet prostitution.

I 1868 blev der indlagt flere mindreårige børn på Kommunehospitalet smittet med kønssyg­domme. Ondets rod kunne føres tilbage til Peder Madsens Gang og myndighederne tog affære. Det fik ikke alene konsekvenser for de involverede børn, men også for bordelvirksomheden i gyden.

 

 

Omfang

2-4 moduler à 90 min.

Formål

Lad eleverne arbejde med datidens kilder og på den måde opnå viden om industrialisering/sygdom/prostitution i Danmark. Samtidig trænes de i analyse og materaialekrititik.

Der arbejdes hen imod følgende mål (STX A)

Eleverne skal kunne:

 • anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale
 • redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling

Kernestof:

 • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
 • politiske og sociale revolutioner
 • forskellige styreformer og samfundsorganiseringer

Gennemførelse

Gruppearbejde. Lad eleverne i grupper arbejde med forskellige (et eller flere) af nedenstående arbejdsspørgsmål. Eleverne udarbejder en lille præsentation af, hvad man er kommet frem til.

 

Bordeller og prostituerede

 1. Gør rede for hvor udbredt bordelvirksomheden var i Peder Madsens Gang i 1868, herunder hvor mange bordeller der var i gyden og hvor mange prostituerede, der var tilknyttet bordellerne? Brug kilde 10. Fortegnelse over antal beboere.
 2. Gennemgå forslaget fra Københavns politis 3. afdeling om ændring af prostitutionsforholdene i Peder Madsens Gang og politiets begrundelser for en ændring af forholdene. Brug kilde 27. Politirapport om nedlæggelse af bordellerne.
 3. Med hvilke argumenter fastholdt politidirektøren afgørelsen om bordelvirksomheden i Peder Madsens Gang efter husejernes klage? Se kilde 24. Politidirektøren til Justitsministeriet.
 4. Hvad blev det endelige resultat for de prostituerede og for husejerne, der husede bordellerne? Brug kilderne 5. Distriktslægens beretning, s. 7 og 13. Justitsministeriet til politidirektøren.
 5. Hvordan kan holdningen til de prostituerede, prostitution generelt og dens indflydelse på omgivelserne aflæses ud fra de formuleringer, der bruges i kilderne? Brug kilderne 5. Distriktslægens beretning s. 7, 24. Politidirektøren til Justitsministeriet og 27. Politirapport om nedleæggelse af bordellerne.
 6. Skriv Marie Mathildes livshistorie sådan som den tegner sig ud fra politirapporterne. Brug kilde 29. Politirapport over prostitueret og inddrag evt. billede 11. Prostituerede i bordel.

 

Drengen Peter – uterlighed, hospitalsophold og de videre konsekvenser

 1. Gør rede for uterlighedssagen ud fra Kommunehospitalets anmeldelse til politiet og politirapporten fra den 21.november 1868. Hvor mange børn – herunder også køn og alder – var indblandet i sagen? Var der overenstemmelse mellem børnenes udlægninger? Brug kilderne 3. Anmeldelse fra Kommunehospitalet og 28. Politirapport med afhøring af drengene.
 2. Hvad var Peter indlagt for, hvilke symptomer havde han og hvor længe var han indlagt ifølge patientjournalen fra Kommunehospitalet? Se kilde 21. Patientjournal for Peter Jensen.
 3. Hvilke oplysninger gives der ud fra fattigvæsenets almisseprotokol om Peter og hans familie? Se kilde 2. Almisseprotokol.
 4. Hvilke myndigheder var indblandet i sagens videre forløb for Peters vedkommende og hvilke beslutninger blev der taget i forhold til ham og de andre børn? Brug kilderne 1. Afgørelser i Magistraten, 12. Indstillingspapirer fra Flakkebjerg, 17. Magistraten til forstander Møller, 30. Skoledirektionen til politidirektøren, 31. Skoledirektøren til Magistraten og 32. Skoleinspektør til skoledirektør.
 5. Tag stilling til om kildematerialet afspejler kønsmæssige forskelle i den måde børnene beskrives på og de konsekvenser uterligheden fik for den enkelte pige og dreng.
 6. Skriv en avisartikel om Peter Jensen ud fra alle de facts du kan finde i det benyttede kildemateriale. Du må selv bestemme, hvilken avis du skriver for og om du vil skrive i Peters samtid eller i nutiden. Husk at give din artikel en overskrift.

Opfølgning

Eleverne præsenterer deres resultater for hinanden. For at undgå for mange oplæg kan det være en fornuftig løsning at lade eleverne i grupper kommentere og evaluere hinandens oplæg (peer feedback).

Kreditering

”Peder Madsens Gang – gaden der forsvandt” er udarbejdet af historiker, ph.d. Nete Balslev Wingender, arkivar ved Københavns Stadsarkiv. Arbejdsspørgmålene i forbindelse med de enkelte emner er udarbejdet i samarbejde med gymnasielærer Jette Gerstrøm. 

Galleri (billeder/videoer)

Relaterede links

Meget godt materiale om emnet før og nu med bl.a. kildemateriale og billeder