Dannelse, dannelsestænkning og demokrati

Af Birthe Lund, lektor, Institut for Læring og Filosofi (HUM), Aalborg Universitet

Artiklen forholder sig til uddannelsessystemets særlige rolle i den demokratiske dannelse af børn og unge. Ved at tage afsæt i dannelsestænkningens historiske rødder reflekteres over undervisernes rolle og ansvar i, at sikre eleverne rum til selvudvikling og udvikling til demokratisk dannede individer.

Emneord