Dannelse i en digital og global verden

Delprojekt 3: - digitale redskaber skal understøtte barnets lærings- og dannelsesproces

Formål

I delprojekt 3 ”Dannelse i en digital og global verden” er der gennem analyse af eksisterende praksis i form af interviews, analyse af kommunale digitaliseringsstrategier samt udvikling af nye former for anvendelse af digitale medier gennem 3 Next Practice laboratorier i samarbejde med børn, pædagoger og konsulenter fra kommunale daginstitutioner undersøgt og redegjort for hvordan den væsentlige rolle som digitale redskaber spiller i dag, kan videreudvikles til at få en afgørende betydning for børns læring i daginstitutioner i det 21. århundrede.

Herunder at søge viden om:

  • Hvilken betydning har brugen af digitale redskaber i dagtilbud for børns læring?
  • Hvordan og under hvilke omstændigheder kan digitale redskaber i dagtilbud bedst muligt understøtte børns trivsel, udvikling og læring?
  • Hvilke aspekter af læringen kan digitale redskaber understøtte?
  • Hvordan kan digitale redskaber øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde?
  • Er der match mellem de digitale redskaber, som dagtilbuddene efterspørger, og dem, som markedet kan levere?

Konklusioner

I delprojekt har fokus været på undersøgelse og redegørelse af hvordan den væsentlige rolle som digitale redskaber spiller i dag, kan videreudvikles til at få en afgørende betydning for børns læring i daginstitutioner i det 21. århundrede. 

I den forbindelse er konklusionerne kort

  • Digitale redskaber kan uden de store tekniske og pædagogiske udfordringer anvendes til at kommunikere mellem dagtilbud og sætte processer i gang, hvor børn og pædagoger i hvert dagtilbud undersøger omverdenen og bliver digitale verdensborgere.
  • Digitale redskaber kan anvendes til at støtte digital dannelse i en global kontekst, fordi de med det åbne laboratorium og det eksperimenterende fællesskab som pædagogisk metode og princip giver mulighed for at udveksle, eksperimentere, fortælle og foretage etiske vurderinger.
  • Next Practise Labs, laboratorier for den næste praksis, er både en forskningsmetode, hvor børn, pædagoger, forskere og andre kan deltage sammen, en kursusform for pædagoger og en hverdagspædagogik, hvor digital dannelse kan udfoldes og læres igennem leg og refleksiv læring.

Læs hele delrapport 1 under relaterede filer

Relaterede filer

Delrapport 3 af forskningsprojektet "Digitale redskaber i dagtilbud"