Dannelsesidealer og deres historiske rødder

Af Birthe Lund, lektor, Institut for Læring og Filosofi (HUM), Aalborg Universitet

Artiklen beskriver det historiske fundament for pædagogisk teori, der grundlæggende handler om forholdet mellem undervisning og opdragelse; herunder hører dannelsesidealer og dannelsesprocesser, der betegner mål for opdragelse. Der sættes fokus på Wolfgang Klafki, som historisk har øvet stor indflydelse på den danske læreruddannelse inden for faget almendidaktik.

Emneord