Dansk demokrati

I dette undervisningsforløb arbejdes der med demokrati ud fra film, som Folketinget over en årrække har produceret om demokratiet i Danmark. I dette forløb fokuseres på filmen om Grundlovens tilblivelse.

Introduktion

Stemmeseddel

Det danske demokrat har gennemgået en kraftig forvandling fra Grundlovens tilblivelse i 1849 til i dag. 

Folketinget har over en årrække produceret en række korte film om demokratiet i Danmark. Den fulde liste kan ses her, men i dette forløb fokuseres på filmen om Grundlovens tilblivelse, som kan ses via linket her

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Forslag til læringsmål

Fælles Mål:

Klassetrin: 8 og 9. klasse

Kompetenceområde: Politik

Færdigheds- og vidensmål: Demokrati. Eleven har viden om demokrati og andre styreformer 

 • Eleven gøre rede for enkelte begivenheder ift. demokratiets udvikling i Danmark. 
 • Eleven kan i korte træk forklare Grundlovens indhold og funktion.
 • Eleven kan beskrive, hvordan demokratiet har udviklet sig efter 1849.
 • Eleven kan diskutere demokratiets betydning for egen tilværelse.

Tidsplan og omfang

Det skitserede undervisningsforløb kan gennemføres på 3 x 2 timer.

Planlægning, arbejdsformer og materialekrav

Find links i højre spalte. 

 • Hovedparten af aktiviteterne er gruppebaserede, hvor det vil være oplagt at arbejde 2 eller 3 sammen. Mange af opgaverne kan med fordel diskuteres på klassen.
 • Eleverne skal have adgang til bærbar / tablet.
 • Til at vise film og animation kræves projektor / tv.

Gennemførelse

Herunder er et forslag til hvordan man ud fra filmene kan arbejde med dansk demokrati i samfundsfagsundervisningen. 

Opgave 1: Danmark og demokratiets udvikling

Danmark er et konstitutionelt monarki - og et demokrati. Men hvordan er vores egen udvikling gået, og hvordan er vi kommet hertil?

Se først filmen om Grundlovens tilblivelse, via linket her

Derefter skal elerne lave en tidslinje, der viser Danmarks vej fra enevælde til det demokrati, vi har i dag. Tidslinjen skal indeholde de vigtigste årstal og begivenheder for demokratiets udvikling i Danmark. Tidslinjen kan selvfølgelig laves som plakat, men prøv de gode onlinetjenester, der præsenteres i modulet "Skab overblik med en interaktiv tidslinje". 

Eksempler på tidslinjer (link i højre spalte):

Danmarkshistorien - Den demokratiske udvikling i Danmark (link: opgave 1 link 2) og industri og demokratihistorie (link: opgave 2 link 3).

Eksempel på tidslinje - demokrati i Danmark lavet på timerime.com (link: opgave 1 link 4)

 

Opgave 2 - Elevernes egen demokrati-fortælling.

A: Vælg et værktøj til at lave en tidslinje, gerne digitalt. Lad eleverne afprøve tjenesten. Er det fx tiki-toki er der videotutorials i højre spalte.

B: Lad derefter eleverne finde billeder til nedenstående 6 punkter. Det kan du fx gøre på wikimedia.org (link: opgave 2 link 2) eller BIQ på skoda.emu.dk. Husk at eleverne skal kreditere billederne, altså skrive hvor de har dem fra.

 • Enevælde
 • Frederik d. 7 
 • Den grundlovgivende forsamling
 • Valgret til kvinder indføres
 • Systemskiftet 1901 - parlamentarismen
 • Landstinget afskaffes

C. Lad eleverne skrive til hvert billede. De skal forklare forklare hvad billedet betyder, hvornår det er fra osv.

D. Lad eleverne arbejde med billederne på narrable.com. De skal uploade og indtale lyd til hvert billede.

E. Eleverne sender link til deres tidslinje til lærer eller embedder den på fx elevintra.

Tegn på læring

 • Eleven kan afsætte punkter fra den demokratiske udvikling i Danmark på tidslinien
 • Eleven kan skrive korte forklarende tekster til de 6 punkter og indtale dem.

Forslag til undervisningsdifferentiering

 • At arbejde multimodalt giver mange gange større engagement hos eleverne.
 • Dan grupper hvor eleverne har forskellige faglige kompetencer. Sæt fx elever sammen, der er fagfagligt stærke med elever, der har gode multimodale kundskaber.
 • Skaf andre tekster og medier om styreformer, demokrati og demokratisk dannelse via jeres lokale PLC. Gerne med forskellige udgangspunkter og sværhedsgrad / lixtal.

Eksempler på udfordringsmål

 • Eleven fremlægger tidslinje og egen demokratifortælling for klassen.

Galleri (billeder/videoer)

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida