Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Artiklen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget med 689 børn fra Udvikling af Udeskoles demonstrationsskoler.
udsagn udeskole

Elevernes brug af ord til at beskrive udeskole

Elevers oplevelser af udeskole kan bidrage til at identificere uudnyttede potentialer, problemområder og hvad, der virker for hvem. Børn er, som voksne, forskellige, hvorfor vi også må forvente, at deres oplevelse af udeskole er det. Elever bør således ikke forstås som passive modtagere i forbindelse med udeskole. De er bærere af vigtig viden omkring udeskole i praksis og således en central kompetence i evalueringen og videreudviklingen af udeskole.
I denne artikel præsenteres og diskuteres resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse, som blev foretaget med elever i forbindelse med projekt Udvikling af Udeskole. Fire overordnede konklusioner angående danske udeskole-vante skoleelevers oplevelser af og syn på udeskole kunne drages;

1. Danske skolebørn er positive omkring udeskole

2. Der er ingen klar indikation af, at yngre elever bedre kan lide udeskole end ældre elever

3. Drengene kan bedre lide udeskole end pigerne, om end begge køn generelt er glade for udeskoleundervisning.

4. Drengene oplever, at de har lettere ved at holde opmærksomheden på undervisningen, og huske hvad de lærer i udeskoleundervisningen. Pigerne melder imidlertid, at de har sværere ved at koncentrere sig i udeskole.

I elevernes egne beskrivelser af udeskole benyttes ord som ’sjovt’, ’godt’, ’lide’, ’fedt’, ’dejligt’, ’elsker’, ’leg’, ’bevægelse’, ’luft’ hovedsageligt, men også, omend mere sjældent, negativt ladede ord som ’kedeligt’ og ’koldt’.

I artiklen under relaterede artikler kan du finde hele den relevante artikel, der belyser elevers syn på udeskole

Diagram
Graf