Danske skoleelevers arbejde

Eleverne lærer om Danske Skoleelever og tager stilling til, om de er enige/uenige med organisationen i en række sager. Efterfølgende får I besøg af repræsentanter fra Danske Skoleelever og debatterer emnerne.

Formål

At eleverne lærer om Danske Skoleelever og deres beskæftigelsesområder. 

Fag

Dansk, Samfundsfag.

Tidsforbrug

60-90 min.

Forberedelse

Under vejledningen "Sådan gør du" (orange link ovenfor) forklares det, hvordan nedenstående bilag kan anvendes.

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet

Bilag til download

Relaterede moduler