De fangedes dilemma

Denne aktivitet stiller eleverne over for at afprøve og undersøge et dilemma, samt vurdere hvorvidt der kan lægges en strategi.
2 fanger

Forslag til læringsmål

 • Eleverne kan indledningsvis gætte på, hvorvidt der er en strategi eller ej, der giver dem en større chance for at formindske straf eller måske endda helt slippe for straf.
 • Eleverne kan gennemføre en statistisk undersøgelse af dilemmaet.
 • Eleverne kan på baggrund af deres undersøgelse komme med et bud på,hvorvidt der er en strategi eller ej, der giver dem større chance for at formindske straf eller måske endda helt slippe for straf.

Valg af undervisningsaktivitet

Aktiviteten kan bruges som en god og sjov undersøgelse af tilfældighed og chance gennem eksperimenter. Dilemmaet er også kendt som The Prisoner's Dilemma. Dette dilemma ses ofte i hverdagen. Se fx videoerne under relaterede links i højre side for en nærmere gennemgang.

Der kan være to tilgange til aktiviteten. En tilgang kan være, at eleverne hører reglerne og skal lave deres egen undersøgelse. En anden tilgang kunne være, at man blot giver eleverne linket til "Spillet" snurl.dk/emufangerne, og at det så er op til dem at finde frem til, hvilke regler der gælder, og hvori dilemmaet ligger. 

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

To personer flygter fra en meget kriminel handling. De bliver dog fanget af politiet, som desværre ikke kan bevise, at de fangede er skyldige i mere end småkriminalitet.

En politibetjent får dog følgende idé til regler, for at få de fangede til at snakke.

De to fangede placeres i hver deres lokale.

Reglerne:

 1. Hvis den ene fortæller, at den anden gjorde det, så går den ene fri, og den anden får 3 år.
 2. Hvis de begge fortæller, at den anden gjorde det, så får de hver 2 år.
 3. Hvis de begge tier, så får de hver blot 1 år.

Aktiviteten kan gennemføres på følgende måde.

 1. Læreren præsenterer eleverne for situationen og forklarer reglerne for eleverne. Lad eleverne kort snakke om, hvorvidt de ville snakke eller ej. Brug evt. muligheden for at afprøve dilemmaet nederst på siden her.
 2. Læreren deler eleverne op i små grupper á 3-4 elever pr. gruppe. Alternativt kan man lade eleverne afprøve det enkeltvis vha. linket til 'De fangedes dilemma' i højre side under relaterede links. De skal stadig notere deres valg og udfaldet.
 3. Læreren uddeler regler og ark. (se relaterede filer i højre side)
 4. 2 elever fra gruppen skal sidde med ryggen mod hinanden. De 2 elever har 2 valgmuligheder. Enten snakker de eller tier de. De må ikke fortælle, hvad de gør, men blot hver vise et af de 2 skilte.
 5. 1-2 elever sidder klar til at stille spørgsmål.
 6. Eleverne afprøver situationen, og eleverne, der stiller spørgsmål, skriver valgene ned. De gennemprøver spørgsmålene en antal gange og bagefter finder de ud af, hvordan det er gået.
 7. De bytter nu roller, så der kommer nye fangede eller en ny fanget til.
 8. Eleverne prøver på baggrund af deres undersøgelse at komme med et bud på, hvad dilemmaet er.
 9. Eleverne præsenterer deres undersøgelse for hinanden via diagram, skema/tabel eler andet. 
 10. Læreren laver afsluttende opsamling i klassen. Tegner det samme billede sig i klassen? Er der en tendens?

Tegn på læring

Herunder eksempler på tegn på læring, der med fordel kan fokuseres på under udførelsen af aktiviteten. Altså hjælp til at se, om eleverne har nået målet.

 • Eleven gætter på, hvorvidt der er en strategi eller ej.
 • Eleven gennemfører en undersøgelse, hvor der noteres egne valg, strategi og udfald.
 • Eleven begrunder på baggrund af resultatet af sin statistiske undersøgelse, hvorvidt der er en strategi.

De fangedes dilemma

Herunder kan du/I også afprøve situationen.

Forenklede Fælles Mål

Matematik
4. - 6. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Problembehandling (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning (vejledende mål)
Eleven har viden om forskellige strategier til matematisk problemløsning, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan anvende ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til udvikling og efterprøvning af hypoteser (vejledende mål)
Statistik og sandsynlighed (obligatorisk)
Statistik (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med anvendelse af digitale værktøjer (vejledende mål)
Sandsynlighed (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til at undersøge tilfældighed og chance gennem eksperimenter (vejledende mål)

Relaterede filer

Dette kan printes ud og gives til grupperne. Det indeholder reglerne, et skema og de fangedes mulige svar.

Relaterede links

Her er linket direkte til spillet 'De fangedes dilemma.'. Linket kan gives til eleverne, så de kan afprøve det direkte på deres computere, tablets, mobiler m.fl.